Hvordan få oversikt over sykefravær

Spørsmål: Vi sliter med mye sykefravær i vår bedrift. Jeg er nylig ansatt som personalansvarlig og ser at bedriften ikke har tilstrekkelig oversikt over fravær og hvordan de skal registrere dette. Hva bør gjøres, i første omgang, for å få et bedre grep på den interne kontrollen?

Publisert

Stikkordet er nettopp internkontrollen. Enhver arbeidsgiver er pålagt et strengt HMS-ansvar som følge av Arbeidsmiljøloven. Ved sykefravær skal ansatte melde fra ved første fraværsdag (egenmelding).

Det må følge av internreglene hvem meldingen skal gis til og hvordan den skal registreres. Etter sykefraværet skal arbeidstaker fylle ut egenerklæring. Igjen skal dette fremgå av internreglene.

Folketrygdloven har videre regler om oppfølgingsplan, om arbeidsgivers og arbeidstakers plikt til samarbeid med sikte på tilbakekomst til arbeid. Legen og trygdekontoret har også plikter. Alt dette skal være klart for arbeidsgiver og ansatte, men det er for omfattende å si mer om her.

Powered by Labrador CMS