(Illustrasjonsfoto: Arbetsmiljöverket)
(Illustrasjonsfoto: Arbetsmiljöverket)

Dagslys påvirker prestasjon og trivsel

Dagslys spiller en stor rolle for helsen og for hvordan vi trives og presterer på jobben. Forskning viser at dagslys og utsyn fra arbeidsplassen øker de ansattes velvære, men at vi trenger mer kunnskap om helseeffekter av mye innearbeid.

Publisert

Mye tyder på at en moderne livsstil med mye innearbeid og mindre tid utendørs bidrar til mer uhelse i arbeidslivet, skriver det svenske Arbetsmiljöverket. Mangel på lys kan være en medvirkende årsak, fordi helseplagene øker i den mørke årstiden. Forskning viser at dagslys motvirker forstyrrelser i døgnrytmen, forbedrer nattesøvnen, reduserer søvnigheten på dagtid og bidrar til økt velvære.

Arne Lowden (Foto: Arbetsmiljöverket)
Arne Lowden (Foto: Arbetsmiljöverket)

Naturlig dagslys best

– De aller fleste av oss foretrekker naturlig dagslys fra vindu framfor elektrisk lys. Nærhet til vindu kvikker oss opp. Vindusflater gir muligheter til utsikt, som igjen gir oss informasjon om tid på døgnet, værforhold, årstid og mindre følelse av å være innestengt. Dette virker helsefremmende, spesielt der naturelementene også spiller en rolle. Derfor bør dagslys på arbeidsplasser prioriteres, og elektriske alternativ tilbys som nest beste løsning, sier Arne Lowden, forsker ved Stressforskningsinstituttet ved universitetet i Stockholm.

Mer forskning må til

På oppdrag av Arbetsmiljöverket har Lowden sammenfattet den forskningen som finnes om hvor mye dagslys som kreves på en arbeidsplass for at de ansatte skal trives.

– Jeg har ennå ingen svar, så langt har ikke forskningen kommet. I dag vet vi bare at belysning har betydning for helsen, men ikke hvor mye lys som trengs og hvordan elektrisk lys påvirker helsen på lang sikt – noe vi ikke vet så mye om ennå, sier Lowden.

På Arbetsmiljöverket pågår for tiden et arbeid med å oppdatere arbeidsmiljøforskriftene som angår dagslys. Derfor er det relevant å hente fram aktuell kunnskap om lysets betydning for helse og velvære. Rapporten, som er en sammenfatning av den nyeste forskningen på området, belyser de helsefremmende effektene som tilgang til dagslys gir.

– For arbeidsgivere, arkitekter og prosjektledere er sammenfatningen viktig. Vi skal planlegge utformingen og bruken av arbeidsplasser på en slik måte at medarbeiderne får gode dagslysforhold. Men vi skal også ta i bruk ny teknikk for å kompensere mangelen på dagslys ved de mørke årstidene, sier Gunnar Åhlander ved på Arbetsmiljöverket.

Mangel på dagslys gir økt uhelse

Psykisk uhelse har økt dramatisk de siste årene, ikke minst blant unge. Søvnforstyrrelser og trøtthet på dagtid synes å følge samme utvikling. På en gjennomsnittlig arbeidsdag befinner drøyt halvparten av mennene og nærmere sju av ti kvinner seg utendørs i dagslys én time eller mindre.

Stort og voksende helseproblem

– Vi har et stort og voksende helseproblem i samfunnet. Stress og psykisk uhelse ligger på et urovekkende høyt nivå. Mer tid tilbrakt innendørs og mangel på dagslys er definitivt en av de viktigste årsakene, selv om vi trenger mer belegg fra forskningen for å slå fast dette, spesielt det som gjelder depressive lidelser og årstidsavhengig depresjon, sier Lowden.

Mål lyset flere steder

For å motvirke uhelse og dårligere prestasjoner trenger vi anbefalinger for lys på arbeidsplassen som er tilpasset ny kunnskap om biologiske effekter av lys på mennesker. Dagslys på arbeidsplassen har tidligere blitt målt på ett sted i arbeidsrommet. Nå kommer det forslag om at lyset skal måles flere steder i rommet og ta utgangspunkt i de ansattes blikkretning/synsvinkel. I dag kan vi allerede på planleggingsstadiet måle hvor mye dagslys som skal slippe inn i et rom i en bolig eller en arbeidsplass. I et arbeidslokale der dagslys ikke slipper inn, er det desto viktigere med godt lys i spise- og hvilerom.

(Arbetsmiljöverket)

Powered by Labrador CMS