Norges Idrettshøgskole - her representert ved seksjonsleder Line Fiskerstrand Blekeli - er en IA-bedrift. (Foto: Jan Tveita)

Sykelønnen fredes trolig ut neste IA-periode

Forhandlingene om ny IA-avtale er i innspurten. Etter det NTB erfarer vil sykelønnen trolig bli fredet også i neste avtaleperiode.

Publisert

Dagens avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har en klausul som hindrer endringer i sykelønnsordningen i de fire årene avtalen løper. En lignende «fredning» vil trolig bli videreført i en ny avtale, etter det NTB kjenner til. Partene sitter nå i innspurten av forhandlingene og har lagt opp til å bli ferdige mandag, med signering og presentasjon av ny avtale tirsdag. Kilder tett på forhandlingene melder om god dialog og fremdrift og en positiv tro på at man skal komme i havn innen fristen. IA-avtalen, som reforhandles hvert fjerde år, løper ut ved årsskiftet, og har som mål å redusere sykefraværet og få flere inn i arbeidslivet.

Strid om klausul

Endringer i sykelønnen har ikke vært diskutert i forhandlingene, men et stridstema har vært om en ny avtale skal låse sykelønnen i ytterligere fire år.

Virke, som organiserer 21 000 små og mellomstore bedrifter i privat sektor, varslet før forhandlingene at de nekter å inngå en ny avtale med slik fredningsklausul. Arbeidstakerorganisasjonene har vært like avvisende til å underskrive en ny IA-avtale uten en klausul.

– Det er viktig å ha den tryggheten. Det er viktig å ha ro rundt sykelønnsordningen for at vi skal ha fokus på det faglige arbeidet, disse to tingene henger sammen, uttalte LOs 2. nestleder Roger Heimli Haga til NTB da forhandlingene startet 8. november. Etter det NTB erfarer kommer sykelønnen til å bli låst også i neste periode. Klausulen skal ikke ligge inne i den siste skissen fra regjeringen, som ble gitt til partene torsdag, men det skal være gitt signaler om at dette vil bli tatt inn.

Avtaletrøtthet

Statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeids- og sosialdepartementet leder forhandlingene. Da de startet, viste hun til at statsminister Erna Solberg (H) har sagt at ordningen ikke skal røres i løpet av denne stortingsperioden, og at det lå til grunn for hennes mandat. En ny IA-periode vil imidlertid gå utover dagens stortingsperiode.

Kvam uttalte at målet er å «gi en blodoverføring» til avtalen som har virket i 17 år. Flere av partene på arbeidsgiversiden varslet i forkant av forhandlingene om betydelig avtaletrøtthet blant sine medlemmer og at det ikke var sikkert at de ønsket å inngå en ny avtale. Blant annet fordi målene om å få ned sykefraværet med 20 prosent og få flere funksjonshemmede inn i jobb, ikke er nådd. Signalene før helgen er imidlertid at partene har stor tro på at de vil komme til enighet om en ny avtale.

Totalt sju parter deltar i forhandlingene. På arbeidsgiversiden er dette NHO, Virke, Spekter og KS i tillegg til regjeringen. På arbeidstakersiden deltar de fire store sammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne. Partene har avtalt å forhandle fredag og mandag, men skal også være innstilt på å bruke helgen hvis nødvendig.

(NTB)

Powered by Labrador CMS