(Illustrasjon: Colourbox.com)

Stabilt sykefravær og økt seniordeltakelse

Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012.

Publisert

Samtidig har andelen sysselsatte i befolkningen hatt en svakt avtakende tendens de siste årene, heter det i en nyhetsmelding fra Arbeids- og sosialdepartementet, som viser til en ny rapport fra faggruppen for IA-avtalen.

Halvveis mot målet

Et sentralt mål i IA-avtalen er å oppnå en reduksjon på 20 prosent i sykefraværet i forhold til nivået i 2001. De siste tilgjengelige tallene viser at vi er vel halvveis til å oppnå IA-målet.

Seniorene jobber lenger

Statusrapporten fra faggruppen for IA-avtalen viser også at seniorene har økt sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år har hatt en nedgang. Andelen sysselsatte i befolkningen som helhet har hatt en svakt avtakende tendens de siste årene.

(Arbeids- og sosialdepartementet)

Du kan lese hele rapporten fra faggruppen for IA-avtalen her.

Powered by Labrador CMS