Ringer i vannet brer om seg

Næringslivets satsing på å rekruttere folk med hull i cv-en gir gode resultater. Nå er 600 NHO-bedrifter med i samarbeidet Ringer i vannet, og i fjor ble 1200 personer rekruttert fra en tiltaksbedrift til en NHO-bedrift.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet, melder NHO på sine nettsider. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben. Nå viser NHO til gode tilbakemeldinger fra næringslivet, og vil ha enda flere medlemsbedrifter med på samarbeidet.

Motiverte hotellmedarbeidere

– Vi får fantastiske motiverte medarbeidere med nær null prosent sykefravær ved å rekruttere via Ringer i Vannet, forteller direktør ved Radisson Alna, Olav Brommeland.

Også en annen hotellkjede er begeistret:

– For oss er samarbeidet med Ringer i Vannet en vinn-vinn, sier Tone Odvold Ålhus, HR-direktør i Nordich Choice Hotels. Hensikten er å tiltrekke oss mennesker med ulik bakgrunn og talent, og gi personer som trenger det verdifull erfaring fra arbeidslivet.

I desember 2014 skrev Nordic Choice Hotels under på en landsomfattende avtale med Ringer i Vannet. Siden den gang har kjeden stadig rekruttert flere ansatte via næringslivets rekrutteringsprosjekt.

Fakta om Ringer i Vannet

● Rekrutteringsstrategi der NHO kostnadsfritt kobler mennesker med hull i cv-en med NHO-bedrifter.

● Over 600 NHO-bedrifter er så langt med på prosjektet.

● I fjor ble 1200 personer rekruttert fra tiltaksbedrift til en NHO-bedrift.

● Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

Dette gjør NHO

1. Først kartlegges rekrutteringsbehovet i bedriften på kort og lang sikt, og hva slags kompetansebehov bedriften har. Rekrutteringen foregår i samarbeid med regionale tiltaksbedrifter.

2. Deretter får virksomheten hjelp med å finne den best egnete kandidaten til den ledige stillingen.

3. Neste steg er ansettelse eller arbeidspraksis og evaluering. Under en arbeidspraksis i bedriften vil bedriften kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter. Personen vil være på Arbeidsavklaringspenger (AAP), og bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.

4. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse garanterer tiltaksbedrifter oppfølging av arbeidsgiver. Målet med Ringer i Vannet er at virksomheten skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping i bedriften.

Ringer i Vannet er NHO-fellesskapets hovedsatsing på IA-avtalens delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne.

(nho.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Powered by Labrador CMS