IA-prisen-2015-Trulserudeng

IA-pris til barnehage i Oppland

Trulserudenga barnehage på Jaren fikk årets IA-pris for Oppland. Prisen ble nylig delt ut av IA-rådet i Oppland på Arbeidslivskonferansen på Hamar.

Publisert

Stolte mottakere av IA-prisen 2015 for Oppland, (f.v.) tillitsvalgt Anne Sigrid Hagen, daglig leder Ingeborg Hageberget, pedagogisk leder og nærværsdetektiv Tone Velta og representant for de ansatte Laila Hermansen. (Foto: Jan Tveita)

Trulserudenga barnehage vant IA-prisen 2015 i konkurranse med flere andre sterke kandidater. Det var i alt ni søkere til årets IA-pris. Barnehagen fikk IA-prisen for sitt mangeårige målrettede arbeid med nærvær og inkludering på arbeidsplassen, melder Arbeidslivssenteret i Oppland.

Utdrag av juryens begrunnelse

* Det er skapt en ansvarsfølelse hos den enkelte som innebærer at enkeltmedarbeidere ser sin viktige rolle i et helhetsperspektiv.

* Virksomheten har søkelys på at den enkelte medarbeider er viktig.

* Ansatte har et større ønske om å være på jobb nå enn tidligere, terskelen for å bli hjemme er høyere. Det har skjedd en holdningsendring.

* Det er stor oppmerksomhet på ledelse.

* Barnehagen legger vekt på at medarbeidere på alle nivåer involveres i arbeidet og har et eierforhold til det som gjøres av tiltak.

* Små ting i hverdagen kan bidra til større nærvær, samt at ressursene i større grad brukes på de som faktisk er på arbeid.

* Virksomheten er bevisst sitt samfunnsansvar og stiller plasser til disposisjon for yrkesutprøving, samt samarbeider med skoleverket med tanke på både språkpraksis og praksisplasser.

* Barnehagen har en egen "nærværsdetektiv" i 20 prosent stilling.

Det er IA-rådet i Oppland som deler ut IA-prisen, som i år var på 20 000 kroner.

Du kan lese mer om Trulserudenga barnehage i neste nummer av HMS-magasinet!

Powered by Labrador CMS