(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Nektet å håndhilse i jobbintervju

En kvinne som nektet å håndhilse på sjefen i et jobbintervju i Sverige, fikk medhold av domstolen. Arbeidsdomstolen (AD) slo fast at hun ble diskriminert.

Publisert

Dommen er den første av sitt slag i Sverige, og dermed viktig, mener det svenske Diskrimineringsombudet (DO), som har ført saken for kvinnen, melder svt.se.

– For første gang har vi en dom som kun handler om håndhilsning og som slår fast at man ikke kan kreve av ansatte at de skal hilse på en bestemt måte, sier Clas Lundstedt, presseansvarlig for Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Farah Alhajeh hadde søkt jobb i et firma i Uppsala. I intervjuet ville hun som muslim ikke ta en mann i hånden, men la i stedet hånden på brystet som hilsning. Firmaet avbrøt da rekrutteringen og ledet henne ut av kontoret.

– Så fort jeg kom til heisen, så gråt jeg. Det hadde aldri hendt meg tidligere – det føltes ikke bra i det hele tatt, sier hun.

– Jeg hadde møtt opp i firmaet og var glad for å ha fått en ny jobb, så endte det slik. Det var ille, fortsetter hun.

Forskjellsbehandling mellom kjønn

Bedriften på sin side hevder at man ikke kan akseptere andre måter å hilse på enn håndhilsning. Andre hilsemåter som har sin bakgrunn i religion og gjør forskjell på menn og kvinner, er krenkende og kan føre til konflikter på arbeidsplassen.

Farah Alhajeh meldte saken inn til DO – som tok den videre.

– Prosessen har vært besværlig. Men det er egentlig ingenting som har fått meg til å ville avslutte den. Jeg synes saken er viktig, ikke bare for meg, men for andre også, sier Farah Alhajeh.

Må betale erstatning

Arbeidsdomstolen (AD) mente at firmaet handlet galt – og sluttet seg dermed til DOs konklusjon. Domstolen konstaterer at for at Sverige skal leve opp til Europakonvensjonens krav, må diskrimineringslovene omfatte dette.

– Selvsagt er rimelig at en arbeidsgiver krever at de ansatte skal behandle kollegaene likt, men man må kunne hilse på ulike måter, sier Clas Lundstedt hos DO.

Farah Alhajeh har blitt utsatt for indirekte diskriminering, ifølge domstolen, og bedriften skal betale en erstatning på 40 000 kroner til henne.

– Pengene har aldri vært viktig. De har ingen betydning i det hele tatt. Det viktige for meg var at det ble rett, sier Farah Alhajeh.

Dommen er rettskraftig og saken avsluttet hos DO.

– Jeg håper at den gir håp til andre muslimer som blir utsatt for det samme og føler at det ikke er noen vits i å gå videre med det. Man kan oppnå rettferdighet til slutt, sier hun.

Arbeidsdomstolens medlemmer var ikke enige. To av de fem hadde en annen oppfatning enn det som kom fram i den endelige dommen.

I Norge skal Diskrimineringsnemnda i oktober behandle saken der en lærer som nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger ved Ekeberg skole i Oslo, ikke fikk fornyet vikariatet.

(svt.se)

Powered by Labrador CMS