Robert-Eriksson-IA-konferan

Ønsker enklere IA-avtale

Partene i arbeidslivet møtte denne uka arbeidsministeren for å diskutere IA-avtalen som går ut ved årsskiftet. Konklusjonen var klar, den nye IA-avtalen skal bli enklere og mindre byråkratisk for bedriftene.

Publisert

Fra venstre: Leder i Akademikerne Knut Aarbakke, leder i YS Jorunn Berland, leder i Unio Anders Folkestad, nestleder i LO Tor-Arne Solbakken, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Maria Hoff Aanes, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, statssekretær i Arbeidsdepartementet Kristian Dahlberg Hauge, direktør i NHO Svein Oppegaard, direktør i Spekter Anne Kari Bratten, adm.dir i Virke Vibeke Madsen, direktør i KS Per K. Sundnes og personaldirektør i staten Merethe Foss Liverud (FAD). (Foto: Arbeidsdepartementet)

Ved årsskifte går IA-avtalen om inkluderende arbeidsliv ut. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kunne i møtet melde at regjeringen ønsker å forlenge avtalen inntil en ny er på plass. – Det er viktig å få på plass en ny avtale så raskt som mulig, og det er viktig at virkemidlene som tas i bruk er kraftigere enn de vi har hatt til nå, mener Eriksson.

Mindre papirarbeid

Ministeren varslet også partene at han ønsker en forenkling i arbeidet med sykefravær. – I dag blir det for mye papirarbeid både for arbeidsgiver, sykmeldte, leger og Nav. Vi må ikke glemme at det viktigste er at arbeidstaker kommer tilbake i arbeid så fort som mulig, sier Eriksson.

Sykelønnsordningen ligger fast

Statsråden slo videre fast at dagens sykelønnsordning ligger fast, men at det er viktig med en balansert og fornuftig bruk av sykmeldinger.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS