Nærbilde av pillebrett.
MEDISINERT BEFOLKNING: Vi knasker stadig mer smertestillende medisin, og mange oppgir at de trenger en Paracet eller Ibux for å komme seg gjennom arbeidsdagen.

Tar smertestillende for å orke jobben

Fire av ti arbeidstakere har tatt smertestillende medisiner på jobben siste måneden, viser ny undersøkelse.

Det er Opinion som har undersøkt bruken av smertestillende medikamenter i arbeidslivet, på oppdrag fra fagmediene LO-Aktuelt og Fri Fagbevegelse.

I undersøkelsen oppgir fire av ti arbeidstakere at de har brukt smertestillende medisiner på jobb den siste måneden.

Hver tiende arbeidstaker tar smertestillende én gang i uka eller oftere.

Hva slags smerter pillene skal lindre, svarer ikke undersøkelsen på. Men av de som har tatt piller på jobb, svarer fire av ti at smertene i noen eller stor grad skyldes jobben.

Smerter på jobben

Forsker Eirik Degerud ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) mener det er høye tall som avdekkes i undersøkelsen.

– Det betyr jo at det er mange som har smerter når de er på jobb, og at de antakeligvis må bruke smertestillende for å fungere godt nok i jobben, sier han til Fri Fagbevegelse.

Stami har ingen egne undersøkelser om bruk av smertestillende på jobb, men Degerud mener undersøkelsen stemmer godt overens med hva vi ellers vet: Sju av ti arbeidstakere oppgir at de har hatt muskel- og skjelettsmerter den siste måneden. Av disse svarer godt over halvparten at plagene er relatert til jobben.

Tre av ti har dessuten vært plaget av hodepine eller migrene. Rundt 40 prosent av disse svarer at hodepinen helt eller delvis skyldes jobben.

Stor økning i pillesalget

Siv Skarstein er førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap på Oslo Met. Hun forsker på stress, stressmestring og bruk av smertestillende medikamenter og påpeker overfor LO Aktuelt og Fri Fagbevegelse at piller mot arbeidsrelaterte smerter er en behandling av symptomer uten å gjøre noe med årsaken til problemet.

Tall fra Apotekforeningen viser at det norske forbruket av smertestillende legemidler økte med 46 prosent fra 2012 til 2021.

Bare fra 2021 til 2022 stek salget av reseptfrie paracetamol-midler med 16,5 prosent.

– Å ta Paracet daglig over en periode på 14 dager til én måned, kan være nok til å utvikle medikamentutløst hodepine, sier Skarstein.

Powered by Labrador CMS