Måler farlige gasser på mikronivå

En ny gassmåler registrerer kreftfremkallende og giftige gasser på milliardnivå.

Publisert

Konsentrasjonen av farlige gasser i omgivelsesluften på arbeidsplassen må aldri overstige de eksisterende grenseverdiene. Overvåking av disse ved svært lave konsentrasjonsnivåer er en viktig oppgave. Denne gassmåleren måler kreftfremkallende og giftige gasser i ekstremt lave områder, ifølge produsenten Dräger.

Måler gasskonsentrasjoner på stedet

Gassmåleren kalt Dräger X-act 7000 er et analyseinstrument som består av to komponenter, den ene en optisk analyseenhet som gjør det mulig å gjennomføre nøyaktig måling av gasser i det lave PPB-området (parts per billion).

Du kan måle gasser som for eksempel kvikksølv og benzen på stedet og unngå dyre og tidkrevende laboratorieanalyser. Den er enkel å bruke: Aktiver instrumentet, start målingen og deretter får du testresultatet på displayet. Med denne gassmåleren sparer du både tid og penger, ifølge leverandøren, som også kan gi mer informasjon om instrumentet.

Powered by Labrador CMS