Peabs HMS-uke er i gang.

Peabs årlige HMS-uke er i gang

Denne uka går Peabs HMS-uke 2020 av stabelen. Hovedtema for uka er sikkerhetskultur på arbeidsplassen, og samtlige medarbeidere på alle arbeidsplasser i Norge, Sverige, Finland og Danmark deltar.

Arild Østgård, Peab.

Under årets HMS-uke deltar alle Peab-medarbeidere i dialogmøter på sin lokale arbeidsplass. Byggherrer, underentreprenører og underleverandører er også invitert til å delta. Sikkerhetskultur, rapportering av uønskede hendelser og prosjekt Fareblind er de viktigste punktene på agendaen. Målet er å redusere antall nestenulykker og ulykker i Peab.

− Vi er et av Nordens største bygg- og anleggsselskaper, og budskapet fra konsernledelsen er krystallklart: Vi kan aldri akseptere at folk blir skadet eller blir syke av jobben. For å skape den beste sikkerhetskulturen, må vi snakke om hva som fungerer på arbeidsplassene våre i dag, og hva vi trenger å utvikle. Vi jobber etter mottoet: Hvis jobben ikke kan gjøres på en sikker måte, ikke gjør den, sier Urban Alm, Peab-konsernets HMS-sjef.

45 000 uønskede hendelser

Rapportering av uønskede hendelser, utbedring av avvik, og forebyggende tiltak, er en viktig del av HMS-uken. I 2020 har Peab-konsernet et mål om totalt 45 000 rapporterte uønskede hendelser. Allerede nå nærmer tallet seg 30 000.

− Vi ser helt tydelig i våre statistikker at økt rapportering av uønskede hendelser gir en reduksjon i antall nestenulykker og ulykker. Derfor er det et mål i seg selv å holde rapporteringen på et høyt nivå og at alle medarbeidere bidrar til dette. Vi legger stor vekt på dette under HMS-uka fordi det også gir god innsikt i risiko på hvert enkelt prosjekt. Det er spesielt viktig å kunne gjøre effektive tiltak for å redusere skaderisiko og kunne forsikre oss om at disse tiltakene virker, sier Jo Spalder, HMS/KS-sjef i Peab Anlegg.

Prosjekt Fareblind

I år gjennomføres også prosjekt Fareblind som en del av HMS-uka. Fareblind er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass, utviklet av stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).

− Fareblind handler om at det er lett å bli blind for alle de risikoene vi er vant til i våre omgivelser, slik at vi begynner å overse detaljer. I vår bransje kan det få fatale konsekvenser, sier Trude Pedersen, HMS/KS-sjef i Peab Bygg Norge.

I løpet av HMS-uka skal alle medarbeidere i Peabs norske bygg- og anleggsprosjekter gjennomgå denne interaktive, digitale opplæringen.

− Selv om Fareblind er lagt opp som en individuell opplæring, ser vi en fin mulighet til å bruke den digitale opplæringen i plenum. Da har vi et supert opplegg som vil gi gode diskusjoner og ekstra bevissthet rundt risikoer og sikkerhet på alle våre bygg- og anleggsplasser, sier Pedersen.

Litt annerledes under korona

Vanligvis deltar ledere og stabsmedarbeidere fra kontorene i arrangementene på prosjektene under HMS-uka. På grunn av koronasituasjonen blir det ikke noe av dette i år.

− Det er veldig synd, for det er alltid nyttig å være til stede for å få med seg diskusjonene som pågår. Men hensynet til smittevernet går først, og i år blir dialogmøtene gjennomført i mindre grupper og kun med de man jobber med til daglig, sier Arild Østgård, administrerende direktør i Peab Bygg Norge.

(Pressemelding fra Peab)

Powered by Labrador CMS