Bane NOR tar grep for sikkerheten og arbeidsmiljøet på jernbanen.
Bane NOR tar grep for sikkerheten og arbeidsmiljøet på jernbanen.

Vil ha sikkerhet og arbeidsmiljø på skinner

Bane NOR innfører en ny ordning for sikkerhetsvakter som jobber med jernbanen. Hensikten er å bedre sikkerheten og arbeidsmiljøet, og unngå brudd på regelverk.

Publisert

Sikkerhetsvaktene har ansvaret for trafikksikkerheten når det jobbes i og ved jernbanen, skriver Bane NOR på sine nettsider. Den nye ordningen innebærer skjerpede krav til størrelse, ledelse og systemer hos selskaper som leverer slike sikkerhetstjenester til jernbanen.

Minst ti ansatte

– Bane NOR er helt avhengig av godkjente sikkerhetsvakter når vi jobber i og ved sporet. Sikkerhetsvaktene har et stort ansvar for liv og helse til våre og entreprenørenes ansatte. Det er vårt ansvar at alle som jobber på jernbanen har en trygg og sikker arbeidsplass. Derfor gjør vi disse endringene, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Et nytt krav er at virksomheten skal ha minst ti faste ansatte. Grunnen er at større virksomheter har andre krav til systemer for internkontroll og bedre kapasitet til å følge opp den enkelte ansatte og deres arbeid.

– Vi har fått en uoversiktlig bransjestruktur med små selskaper, hvor mange leies inn på kort varsel og uten kontrakt. Dette er noe vi vil bort fra. Vi ønsker oss større leverandører som har en solid sikkerhetsledelse og grunnleggende ordninger som verneombud på plass, sier Sverre Kjenne.

Bedrifter med minst ti ansatte har:

  • Verneombud.
  • Personalleder.
  • Internkontrollsystemer.

Personalleder skal løpende vurdere skikkethet og sørge for at den ansatte følger opplæringsprogram og krav for å være godkjent sikkerhetsvakt. I tillegg vil de sammen med internkontrollsystemer følge opp at den ansatte følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser og Bane NORs interne regelverk.

Avdekket flere brudd

Bane NOR strammer inn regelverket som en følge av en omfattende kartlegging av flere virksomheter. Gjennomgangen avdekket en ukultur i deler av miljøet som leverer sikkerhetstjenester. Det handler om at noen sikkerhetsvakter har jobbet for mye og at noen har forsøkt å omgå Bane NORs interne retningslinjer.

– Majoriteten av sikkerhetsvaktene er selvfølgelig dyktige, seriøse og etterrettelige. Men så har vi avdekket flere brudd på reglene. Disse bruddene er helt uakseptable. Vi har derfor besluttet å innføre krav til selskapene som vil styrke sikkerhetsledelsen, internkontrollen og oppfølgingen av selskapene som jobber for oss, sier Sverre Kjenne.

Må være skikket

En viktig kvalifikasjon hos sikkerhetsvaktene er at de til enhver tid skal være skikket til å utføre arbeid på jernbanen. Det betyr at de skal være friske, opplagte og ikke være i personlige kriser som kan påvirke arbeidet.

– Dette krever tett sikkerhets- og personaloppfølging. Vi kan ikke la det være opp til den enkelte sikkerhetsvakt å vurdere egen skikkethet. Når vi unngår små selskaper, sørger vi også for at sikkerhetsvaktene er dekket av sykelønnsordninger, og at de ikke går på jobb når de bør være hjemme, sier Sverre Kjenne.

Den nye ordningen trer i kraft 15. mars 2022.

(Bane NOR)

Powered by Labrador CMS