Det beste for alle parter er at problemet tas opp der og da – før det vokser seg større.
Det beste for alle parter er at problemet tas opp der og da – før det vokser seg større.

Fem nyttige kjøreregler for konstruktiv kritikk

Har du et problem med en kollega, men er usikker på hvordan du skal formulere kritikken? Da bør du få med deg disse eksperttipsene.

Publisert

De fleste har nok ergret seg over en kollegas uvaner, arbeidsrutiner eller usympatiske personlighetstrekk, skriver karrierestart.no. Men på grunn av konfliktskyhet eller ønske om å beholde freden på kontoret, velger vi ofte å brenne inne med kritikken fremfor å ta det opp med vedkommende. I mange tilfeller er det helt ok, men noen ganger er det best for alle parter om problemet tas opp der og da – før det vokser seg større enn det strengt tatt er. Og hvis begeret en dag plutselig renner over, har ordvalgene en tendens til å bli lite pedagogiske og nyanserte.

Fem nyttige kjøreregler

For å få noe konstruktivt ut av en konfrontasjon gjelder det derfor å gå riktig frem. Bedriftskonsulentene i Framfot.se har utformet fem nyttige «kjøreregler» for å gi konstruktiv kritikk overfor en kollega. For å illustrere tipsene med konkrete eksempler, har de tatt utgangspunkt i en situasjon der en kollega har som uvane å avbryte deg når du snakker:

1. Hva har skjedd?

Beskriv den spesifikke oppførselen som du synes er upassende. Ha noe konkret å vise til.

Eksempel: «De siste tre gangene vi har vært i møter sammen har du avbrutt meg når jeg har forsøkt å forklare hvordan jeg tenker.»

2. Ta utgangspunkt i deg selv og pek på konsekvenser.

Uttrykk hvordan du opplever situasjonen, eller hva konsekvensen av oppførselen blir. Da blir det tydeligere hvorfor problemet blir nettopp et problem.

Eksempel: «Avbrytelsene gjør at jeg føler meg utenfor og mister lysten til å ta ordet. Det synes jeg er veldig dumt.»

3. «Jeg ønsker»

Fortell om hvordan du ønsker at den aktuelle situasjonen skal foregå – istedenfor å fortelle hvordan vedkommende skal oppføre seg. Ved å ta utgangspunkt i deg selv og dine ønsker blir det lettere for personen å ta til seg kritikken.

Eksempel: «Jeg ønsker å snakke ferdig før du kommer med dine synspunkter.»

4. Bytt spor og ta imot responsen.

  • Lytt til hva den andre har å si.
  • Bekreft hva du har oppfattet.
  • Still spørsmål.
  • Gjenta budskapet ditt.

5. Huskeregler for konstruktiv kritikk.

Når du skal gi konstruktiv kritikk, bør du ha disse reglene i tankene:

  • Bruk alltid jeg-budskap. «Jeg ser/oppfatter/synes...» fremfor «Du er...». Det oppfattes mindre konfronterende.
  • Skryt kan gjerne gis foran andre, men konstruktiv kritikk skal alltid gis på tomannshånd.
  • Ha mot til å ta opp problemet på nytt dersom det ikke bedrer seg.
  • Vær bevisst på hvilke følelser som oppstår både hos deg selv og den andre personen når vedkommende konfronteres.
  • Vær tydelig – unngå å «pakke inn» problemet.
  • Følg gjerne 4:1-formelen – altså fire ganger så mye skryt som konstruktiv kritikk.

(karrierestart.no)

Powered by Labrador CMS