Null skadefravær i 2021

Fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) gir resultater: Skadefraværet på selskapets byggeplasser var i fjor lik null.

Publisert

Med nær én million (993 212) arbeidstimer på Aspelin Ramms byggeplasser i 2021 var samtlige uten skadefravær. I tillegg rapporterer Veidekke om 1000 dager uten skadefravær på selskapets største byggeprosjekt, VIA i Vika, heter det i en pressemelding fra Aspelin Ramm.

– Entreprenører, prosjektledere, byggeledere, SHA-koordinatorer og alle andres innsats ute på byggeplass er viktigste årsak til denne gode trenden. Vi legger stor vekt på SHA når vi velger samarbeidspartnere, sier Trond Erik Sveen, prosjektdirektør i Aspelin Ramm.

Sikker arbeidsplass

Aspelin Ramm jobber målrettet med SHA gjennom tydelige krav til leverandører, opplæring av egne ansatte og løpende engasjement underveis i byggeprosjektene. Risikoforhold vurderes, analyseres og dokumenteres i en egen SHA-plan i forkant av hvert prosjekt, og entreprenørens SHA-arbeid følges aktivt opp i byggeperioden.

Som byggherre skal Aspelin Ramm bidra til å forsterke sikkerhetsarbeidet som entreprenøren gjør i prosjektene.

– Ser vi noe ute på byggeplass eller i rapporteringen som gir grunn til bekymring ber vi om tiltak, forsikrer Sveen.

Han gir honnør til samarbeidspartnerne som har jobbet godt med det daglige SHA-arbeidet ute på byggeplassene.

– SHA-arbeidet er det viktigste arbeidet vi gjør i våre byggeprosjekter, store eller små. I Aspelin Ramms byggeprosjekter skal alle komme trygt hjem etter endt arbeidsdag, enten de er ansatt hos oss eller jobber for noen av våre leverandører, avslutter Sveen.

(Pressemelding fra Aspelin Ramm)

Powered by Labrador CMS