(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Slik lader du batteriene

Som regel klarer du kortere perioder med stress på jobben dersom du har muligheten til å hente deg inn igjen. God nattesøvn og nok hvile er det som skal til for å lade batteriene.

Publisert

Det er flere måter å lade batteriene på, skriver prevent.se. Det kan også variere hvor lang tid det tar å hente seg inn igjen, avhengig av hvilke belastninger du er utsatt for i arbeidet.

Hva arbeidsgiveren kan gjøre

Lange arbeidsskift er slitsomme og bør bare forekomme unntaksvis, særlig i arbeid med høy fysisk eller psykisk belastning. Den trøttheten som lange arbeidsskift medfører, sliter ikke bare på kroppen, men øker også risikoen for ulykker og dårligere prestasjoner.

Nattarbeid medfører belastninger og øker risikoen for uhelse og ulykker, spesielt for eldre arbeidstakere. Søvnmangel nedsetter motstandskraften og øker de negative effektene av stress. Søvnmangel er i seg selv en stressfaktor som kan gi opphav til uhelse. Mellom to arbeidsskift er det nødvendig med nok hvile. Etter flere arbeidsskift trenger du en lengre hvileperiode.

Ta korte pauser

Å kunne ta kortere pauser i arbeidstiden for litt småprat med arbeidskolleger er viktig for både fysisk og psykisk helse. Slike pauser er spesielt betydningsfulle når arbeidet er intensivt og krevende. Matpausene er viktige og bør gi deg sjansen til å komme til hektene igjen. Derfor bør virksomheten organiseres på en slik måte at det er balanse mellom kravene til arbeidet og behovet for å komme seg til hektene igjen.

Hva arbeidstakeren kan gjøre

Livsstilen påvirker våre muligheter til å mestre stress. Du bør kjenne deg pigg og uthvilt ved arbeidsdagens begynnelse og å ha krefter igjen til å gjøre andre ting etter arbeidsdagens slutt. Regelmessig mosjon og et godt kosthold har vist seg å bedre evnen til å hente seg inn igjen.

Still deg følgende spørsmål:

  • Er arbeidstider og arbeidslister utformet slik at det blir balanse mellom jobb og fritid?
  • Hvordan registreres den faktiske arbeidstiden?
  • Tillater virksomheten fleksible arbeidstider?
  • Kan virksomheten drives slik at den unngår altfor lange arbeidsskift?
  • Er skiftordningen slik at den minimaliserer risiko i arbeidet?
  • Kan det skapes større rom for hvile i arbeidet?
  • Er matpausene lange nok for å å fornye energien?
  • Kan du ta pauser i arbeidet?
  • Kan bedriften gjøre mer for å for å gjøre det lettere for deg å hente deg inn igjen?

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS