(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Kvelds­arbeidere har oftere migrene

Ansatte med fast kvelds­arbeid lider oftere av migrene enn folk med fast dagarbeid.

Publisert

Et enkelt migrene­anfall eller en dunkende hode­pine i ny og ne er velkjent for mange.

Men å ha det i så stort omfang at man får syke­fravær og må til behandling hos lege, er heller ikke uvanlig blant yrkes­aktive. Faktisk lider hver femte kvinne og hver tiende mann av migrene eller hyppig hodepine, viser en dansk under­søkelse som omtales av Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø (NFA).

Kveldsjobb verre enn nattarbeid

Migrene er et oversett problem i arbeids­miljøet. En gruppe forskere ville finne ut om personer med skift­arbeid oftere lider av migrene på grunn av for­styrrelser i døgn­rytmen og mangel på søvn. Forskningen viste imidlertid at det ikke var høyere fore­komst av migrene, blant dem med fast natt­arbeid. I stedet viset det seg at personer med kvelds­arbeid hadde mer enn 50 prosent høyere fore­komst av migrene enn dem med fast dag­arbeid – uansett kjønn, alder, stress­nivå, søvn­lengde og ukentlige antall arbeids­timer.

Verre over tid

Den største over­hyppig­heten forekom hos med­arbeidere som hadde hatt kvelds­arbeid i lang tid. Det var også en viss over­hyppighet blant dem med kort ansiennitet i kvelds­arbeid.

Velger kveldsarbeid

Forskerne tror ikke at det nød­vendigvis er kvelds­arbeidet som er årsak til migrenen. Det er mulig at personer med migrene velger kvelds­arbeid eller jobb­funksjoner der kvelds­arbeid er vanlig. I noen bransjer kan det nemlig være mindre hektisk å jobbe på kvelden.

Viktig å forholde seg til migrene

I en tidligere undersøkelse ved NFA fant man at personer med fast kvelds­arbeid hadde høyere syke­fravær enn personer som jobbet til andre tids­punkter. Selv om det kanskje ikke er arbeids­miljøet som gir migrene, anbefaler forskerne at arbeids­givere er oppmerksomme på problemet for å redusere sykefraværet.

Aktuelle tiltak kan være tilbud om helse­sjekk, rådgivning eller en behandlings­ordning.

(arbejdsmiljoforskning.dk)

Dette er migrene

Migrene optrer som pulserende anfall av hodepine, som forverres ved fysisk aktivitet og som gir kvalme og overfølsomhet for lyder og/eller lys. Før migreneanfallet kan man dessuten oppleve å få tale-, syns- eller smaksforstyrrelser.

(Kilde: NFA)

Powered by Labrador CMS