(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Rengjør kontoret selv og få bedre helse

Kontor­ansatte bør variere arbeidet ved selv å ta litt av renholdet på arbeids­plassen.

Publisert

Forslaget kommer fra de to forskerne Svend Erik Mathiassen og Charlotte Lewis ved Högskolan i Gävle, som har laget et såkalt kunnskaps­sammen­drag for det svenske Arbetsmiljö­verket.

Reduserer belastningsskader

De viser til at renholdet ofte gjøres av dedikert personell. Hvis renholdet i stedet utføres av arbeids­plassens kontor­personell, særlig de som vanligvis sitter mye stille foran en data­maskin, kan belastnings­skader hos kontor­personalet reduseres betraktelig.

Renhold gir variasjon i arbeidet

Påstanden kommer fra en studie der forskerne som et teoretisk eksperiment regnet seg fram til en tenkt virkning av arbeidets variasjon ved å erstatte ti prosent av data­arbeidet med en aktivitet som enten tilsvarte håndtering av lette gjenstander eller renhold.

Den lette håndteringen ga en viss økt variasjon for noen individer, men ikke for alle. Renholds­oppgaver derimot innebar en drama­tisk økning av variasjonen, langt mer enn det man kunne oppnå ved å omorga­nisere eksister­ende arbeids­oppgaver på kontoret.

Studien viste altså – om enn gjennom en simulering – at en inspirerende kilde til økt variasjon i lav­belastende kontor­yrker kan være oppgaver som uansett må gjøres, men som ofte tas hånd om av andre enn dem som sitter foran data­maskinen.

(arbetsmiljoverket.se)

Last ned rapporten

Rapporten "Fysisk variation och belastnings­besvär i arbetet (RAP 2016:1), kunskaps­samman­ställning" som er utarbeidet for det svenske Arbets­miljö­verket, kan lastes ned gratis.

 

Powered by Labrador CMS