Mobbing Colourbox.com
Mobbing Colourbox.com

Mobbing kan føre til stress

Nær seks av ti som er blitt mobbet, har symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.

Publisert

(Illustrasjon: Colourbox.com)

En ny litteraturgjennomgang fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sterk sammenheng mellom eksponering for mobbing i skole eller i arbeidslivet og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse, skriver Dagens Medisin på nett.

Over grenseverdiene

I alt 29 enkeltstudier var inkludert i gjennomgangen. I gjennomsnitt rapporterte 57 prosent av personer som hadde vært mobbet symptomer på posttraumatisk stress over grenseverdier for diagnosen. Til sammenligning er det beregnet at cirka én prosent av befolkningen til enhver tid lider av posttraumatisk stressforstyrrelse.

Blant soldater som har vært i krig og blant katastrofeofre, har 10-20 prosent symptomer på forstyrrelsen, og cirka 30-40 prosent av dem som har vært utsatt for voldtekt.

Årsak/virkning

Litteraturgjennomgangen viser sterk og tydelig sammenheng mellom mobbing og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. Men studiene som inngår i litteraturgjennomgangen, kan ikke gi svar på om mobbing er en årsak til posttraumatisk stressforstyrrelse. Et problem ved eksisterende forskning er at samtlige studier var basert på såkalte tverrsnittdesign der både mobbing og posttraumatisk stress er målt på samme tidspunkt. Det er derfor ikke mulig å si om mobbing fører til symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse eller om personer som allerede har posttraumatisk stressforstyrrelse, har økt sannsynlighet for å oppleve seg som mobbet, ifølge forskerne bak den publiserte studien.

" Litteraturgjennomgangen viste videre at det foreligger få studier som har brukt kliniske intervjuer som gjør det mulig å diagnostisere posttraumatisk stressforstyrrelse som en konkret diagnose. I de tre kliniske studiene som foreligger i litteraturgjennomgangen, var den metodiske kvaliteten lav og resultatene motstridende, skriver STAMI på sin hjemmeside.

Symptomer

Posttraumatisk stressforstyrrelse kjennetegnes ved stadig gjentakelse (flashbacks) av den traumatiske hendelsen, både i våken tilstand og under søvn. Andre symptomer kan være irritabilitet, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS