Hørselsvern
Hørselsvern

Når støy gjør vondt

Stadig flere dansker plages av sterk støy på jobben. Samtidig melder det danske arbeidstilsynet at skadelig støy er på retur i mange virksomheter.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Dette går fram av en ny undersøkelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø (NFA) i Danmark, og er gjengitt på nettstedet arbejdsmiljoviden.dk.

Hørselsskader ligger blant de tre øverste over anmeldte arbeidsskader i nabolandet, og nye tall viser at antall ansatte som føler seg utsatt for kraftig støy på jobben har økt. Samtidig er støy ikke lenger en del av myndighetenes prioritering av arbeidsmiljøarbeidet fram mot år 2020, og Arbeidstilsynet (AT) melder at den skadelige støyen er kraftig redusert.

Forvirret?

Disse opplysningene virker både motstridende og forvirrende, men saken er at det er stor forskjell på hva mennesker selv opplever som kraftig støy, og hva støymålinger virkelige viser.

– Når vi skal vurdere skadelig støy, er vi nødt til å måle støyen. Og resultatet kan gjerne se helt annerledes ut enn den opplevelsen medarbeiderne selv har, sier Per Malmros, kontorsjef i AT, til nettstedet.

Opplevelse av støy

Hvordan de ansatte selv opplever støyen, er det viktige i undersøkelsen. Basert på svar fra cirka 10 000 yrkesaktive personer viser undersøkelsen at knappe 14 prosent føler seg utsatt for meget høy støy i mer enn en fjerdedel av arbeidstiden. Dette er støy som er så høy at du må rope for å snakke med kolleger som står like ved siden av deg.

– Vi kan se en kraftig økning i antallet ansatte som daglig føler seg utsatt for meget høy støy, og det er bekymringsfullt, sier Søren Peter Lund, seniorforsker ved NFA.

Det er snakk om en stigning på 49 prosent i forhold til en tilsvarende undersøkelse fra 2005.

Utsatte bransjer

– Vi kan konstatere at flere føler seg utsatt for kraftig støy på jobben. De mest belastede faggruppene er slakteriarbeidere, metallarbeidere, mekanikere og maskinarbeidere. Undersøkelsen sier ikke noe om hvor høyt støynivået virkelig er. Men den forteller oss at overraskende mange oppfatter støynivået som for høyt, sier seniorforsker på NFA, Søren Peter Lund.

Reduksjon

Hvordan støynivået egentlig er, viser ATs løpende overvåkning av støy på arbeidsplassen.

– Vi har målt støynivået i ca. 100 virksomheter i årene 2001-2002 og siden i 2009-2010. Det har vi gjort i de mest støybelastede bransjene, som for eksempel anleggsarbeid, nedrivning, industri, slakterier og daginstitusjoner. Tallene viser at den skadelige støyen i den perioden er redusert med 0,8 desibel, sier Malmros.

Likevel grunn til bekymring

Men det er likevel ikke på grunn av disse målingene at støyen ikke lenger er en del av regjeringens planer for arbeidsmiljøsatsing. Det skyldes ifølge Malmros en vurdering av at kraftig utgjør et problem i visse bransjer, men ikke for arbeidsmarkedet som helhet.

– Det er selvfølgelig fint at vi har fått redusert den skadelige støyen mange steder. Men det endrer ikke på at vi kan se en kraftig stigning i antallet ansatte som daglig føler seg utsatt, sier Søren Peter Lund i NFA.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS