Hårfarging
Hårfarging

Hudsykdommer kan forebygges

Huden har en kontaktflate på to kvadratmeter. Faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer, kan forårsake hudplager og sykdom.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Slike eksponeringer kan være hudkontakt med vann, rengjøringsmidler, metaller, løsemidler/avfettingsmidler, tørr luft, kulde, varme og mekanisk friksjon, skriver STAMI på sine hjemmesider.

Ofte arbeidsrelaterte

Hudplager og sykdom kan anses som arbeidsrelaterte når eksponeringen på jobb helt eller delvis er årsak til lidelsen eller forverrer en tilstand som er der uavhengig av arbeidet eller før arbeidet. Ofte ser vi i forbindelse med utbrudd av slike plager at det er bedring i ferier og helger, samt tilsvarende forverring når pasienten er i arbeid.

En tredel av yrkessykdommer i Europa

Arbeidsrelaterte hudsykdommer representerer opptil 30 prosent av de registrerte yrkessykdommene i Europa. Det kroniske forløpet av denne type tilstander, som i hovedsak utgjør irritativ og allergisk kontaktdermatitt (utslett) av hender, gir uheldige samfunnsøkonomiske konsekvenser på grunn av ressurskrevende medisinske utredninger, langtidssykefravær, tap av arbeidsevne og uførhet. Kostnadene er beregnet til å overstige fem milliarder euro per år i EU-området gjennom tap av produktivitet.

I Norge

Forekomsten av og årsakene til arbeidsrelatert hudsykdom i Norge har vært lite studert de siste tjue årene, men nye studier fra STAMI og data fra forskjellige norske sykdomsregistre tyder på at arbeidsrelaterte hudsykdommer fortsatt kan være en utfordring for norske arbeidstakere, spesielt de som jobber i våte yrker og i offshore-bransjen.

Forebygging

Forebygging av arbeidsrelaterte hudplager og sykdom er høyt prioritert av EU-kommisjonen og Verdens helseorganisasjon. Norge deltar aktivt i Standerm (www.standerm.eu), som er et europeisk forskningssamarbeid som har som mål å etablere felles standarder for primær, sekundær og tertiær forebygging av hudsykdommer

Arbeidsrelaterte hudplager og sykdommer kan forebygges, og studier fra STAMI bidrar til å identifisere kjemiske og fysiske risikofaktorer som har betydning for hudplager i den norske yrkesbefolkningen.

(stami.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS