Zumba-CB6137317
Zumba-CB6137317

Sprekere med zumba og fotball

Å trene sammen på jobben ga helsearbeidere bedre kondisjon og fettforbrenning, viser en studie utført blant ansatte ved Nordlandssykehuset.

Publisert

Zumba gjør deg sprekere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Svært få av deltakerne hadde tidligere erfaring med zumba eller fotball som treningsform eller fritidssyssel, skriver forskning.no.

– At det er bra å trene kommer neppe som noen overraskelse på mange, men selve treningseffekten av disse mer lekebetonte aktivitetene er kanskje overraskende, sier Svein Barene ved Universitetet i Nordland.

Høyt sykefravær

Ansatte i helsesektoren har økt forekomst av muskel- og skjelettplager, samt høyere sykefravær enn andre yrkesgrupper. Dette kan blant annet skyldes høye fysiske arbeidskrav. Dessuten har undersøkelser vist at en betydelig andel har dårlig kondisjon og er overvektige. Barene mener det derfor er nyttig å undersøke om populære treningsformer som zumba og fotball organisert gjennom arbeidsplassen kan være effektive med tanke på å forbedre kondisjon og helse blant kvinnelige helsearbeidere.

Tre studiegrupper

I overkant av 120 personer, alle ansatt ved Nordlandssykehuset, var med på studien. Disse ble delt inn i tre grupper, en kontrollgruppe og to som skulle trene to til tre ganger pr. uke i én time, henholdsvis med zumba og fotball. Denne treningen pågikk i 12 uker, med stadige målinger underveis.

Forbedret kondisjon

Det hadde ingen betydning at de kvinnelige sykehusansatte aldri tidligere hadde spilt fotball. Pulsen var høy, med en gjennomsnittspuls på 148 slag pr. minutt, og med 17 prosent av tiden med puls over 90 prosent av individuell maksimalpuls, noe som gjør fotball til en intens og effektiv hjertekretsløpstrening.

Store helsegevinster

Tolv ukers arbeidsplassfotball resulterte i en forbedring av kondisjonen med fem prosent, en fettmassereduksjon på én kilo, en stigning i plasma osteocalcin, en markør for beincellevekst, på 21 prosent, og en samlet stigning i beinmasse på 35 gram.

Deltakerne som hadde danset zumba, fikk også positive effekter etter 12 ukers trening i form av fem prosent forbedring av kondisjon, en 0,6 kg reduksjon i fettmasse, samt ti prosent økning i plasma osteocalcin. Sammenlignet med fotballtrening var pulsen litt lavere under zumba-trening, med 136 slag pr. minutt i gjennomsnitt, og åtte prosent av tiden var pulsen over 90 prosent av maksimalpulsen.

Fordel for flere

I studien gikk deltakerne direkte fra jobb til trening, og gruppene var satt sammen slik at det var folk som jobbet sammen som også trente sammen.

– Og det har mange fortsatt med, forteller Barene.

De fleste som gjennomførte hele treningsperioden, opplevde etter hvert treningen som lystbetont, som en fin avveksling, og som et sosialt treffsted.

– Det åpnet for at nære kolleger fikk andre ting å snakke om enn arbeidsrelaterte tema, også utenfor arbeidstiden. Dette ble betraktet som fordelaktig både for arbeidstakerne og for arbeidsgiverne, sier Barene.

(forskning.no)

Skjer det spennende ting i din bedrift? Har du fått ny HMS-ansvarlig? Ikke glem å tipse HMS-magasinet om saken!

"
Powered by Labrador CMS