Belysning-CB1012257

Tank opp dagslys i lunsjen

Dårlig belysning kan gi hodepine, øyebesvær og gjøre oss trøtte. Mangel på dagslys er den største utfordringen. Gå en tur ut i lunsjen hver dag, anbefaler lysekspert.

Publisert

Godt lys er viktig for jobbtrivselen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

På denne tiden av året kommer og går mange på jobb når det er mørkt, skriver nettstedet arbetsliv.se. Da er belysningen på arbeidsplassen spesielt viktig for hvor godt og effektivt vi arbeider. I det lange løp kan dårlig belysning gi blant annet spenningshodepine og øyebesvær. Risikoen for at det skjer ulykker kan også øke når belysningen er mangelfull. For øvrig har lyset betydning for trivselen på arbeidsplassen.

Tilpass belysningen

Et vanlig problem er at belysningen ikke er tilpasset det arbeidet vi skal utføre, sier Per Nylén i det svenske Arbetsmiljöverket.

– Lyset kan blende eller ha feil innfallsvinkel, sier han. I kontorlandskap er armaturer i taket ofte feilplassert. Vi har møblert kontoret vårt, men ikke tilpasset belysningen til møbleringen.

Lysrør skal helst sitte rett over arbeidsflaten, for eksempel skrivebordet. Det beste er om lysrøret også kan lyse oppover, slik at det også gir allmennbelysning.

Men det alvorligste lysproblemet er mangel på dagslys i arbeidslokalene, mener Nylén.

Ifølge Arbetsmiljöverkets foreskrifter om arbeidsplassens utforming skal det normalt finnes tilfredsstillende dagslys i arbeidslokaler og personalrom der folk oppholder seg i lengre tid om gangen. Det skal også finnes mulighet til utsyn, altså et vindu det går an å kikke ut gjennom.

Vi produserer melatonin

Kravene er først og fremst kommet på grunn av den store betydningen som dagslyset har for kroppens produksjon av søvnhormonet melatonin. Det blå og kalde innslaget i dagslys holder tilbake produksjonen av melatonin, som gjør oss trøtte.

– Mangelen på dagslys er et problem, spesielt i industrien, men også i visse kontormiljøer, sier Nylén. Om det er økonomisk og praktisk umulig å få dagslys, for eksempel i kontrollrommet på et kraftverk, får man kompensere med å ha pause- og lunsjrom med veldig godt dagslys.

Enkelt å rette på

Mange lysproblemer er for øvrig enkle å rette på:

– Å flytte armaturer er lett og koster ikke mye penger. Å erstatte gamle lysrørsarmaturer med nye og energiøkonomiske, betaler seg ganske raskt. Mange gamle armaturer gir et ustabilt, flimrende lys som påvirker oss, selv om vi ikke merker det.

Søk eksperthjelp

Det er lett å bli blind på egen arbeidsplass. Derfor er det klokt å søke hjelp av en utenforstående ekspert, for eksempel fra bedriftshelsetjenesten, en belysningskonsulent, belysningsdesigner eller optiker med synsergonomisk spesialisering. De kan gjøre korrekte målinger av lyset og foreslå både generelle og individtilpassede løsninger.

For å danne seg et bilde av hvordan det står til med lyset på arbeidsplassen – uten å være ekspert – kan du bruke en synsergonomisk sjekkliste. En enkelt test kan gi et vink, forklarer Nylén:

– Sett hånden som en lueskygge over øynene. Dersom du ser bedre da, finnes det antakelig en blendende lyskilde i nærheten.

– Vi lures til å tro at det er den friske luften som gjør oss pigge, men vi trenger å tanke dagslys, sier Per Nylén. Få deg litt friskt lys hver dag, avslutter han.

(arbetsliv.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS