Ung-mann-fyllesjuk-CB808664
Ung-mann-fyllesjuk-CB808664

Unge menn drikker mest og skulker jobben

Alkoholrelatert sykefravær blant unge arbeidstakere i Norge er betydelig.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Unge menn har nesten dobbelt så mye alkoholrelatert sykefravær som unge kvinner, viser en ny studie. Det er forskning.no som skriver dette.

– Unge menn drikker oftere og i større mengder enn unge kvinner. Vi tror det er årsaken til at de oftere er borte fra jobben på grunn av alkohol, sier stipendiat Line Schou ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Hele åtte prosent av de spurte fortalte at de hadde vært borte fra jobben minst en gang siste år.

Enslige har mest fravær

– Enslige unge menn var oftest borte fra jobben på grunn av alkohol. Unge menn som var gifte eller samboere, hadde i mindre grad slikt fravær, sier Schou.

Personene som drakk mest (6 prosent av utvalget) stod for en uforholdsmessig stor andel av sykefraværet (19 prosent). Likevel var personer som drakk moderat, skyld i mesteparten av fraværet (81 prosent).

Studien ble foretatt blant 1700 arbeidstakere med en gjennomsnittsalder på 28 år, og er basert på selvrapportert alkoholrelatert sykefravær.

(forskning.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS