Skedsmo-kommune-trening
Skedsmo-kommune-trening

Trening halverte sykefraværet

Trening på arbeidsplassen fremmer ikke bare den enkelte medarbeiders helse og trivsel, men reduserer også korttidsfraværet og øker produktiviteten.

Publisert

Ansatte i Skedsmo kommune trener i arbeidstida. (Foto: Jan Tveita)

Trening i arbeidstiden betaler seg – både for den enkelte medarbeider og for virksomhetene, skriver Syddansk Universitet på sine nettsider. Det er forskning utført ved dette universitetet i Odense som kan dokumentere disse resultatene.

Målbare resultater

Just Bendix Justesen forsker i fysisk aktivitet og helse i arbeidslivet og har undersøkt effekten av trening i arbeidstida blant 400 kontoransatte i den offentlige og private sektor.

I to år trente halvparten av de ansatte én time hver uke sammen med idrettsstudenter fra universitetet, og forbedringene kunne måles: Etter et år var de ansattes helse, blant annet kondisjon og blodtrykk, forbedret betydelig, og samtidig hadde korttidsfraværet falt med 56 prosent og produktiviteten økt med 10 prosent. På den annen side var det ingen målbare endringer hos de ansatte som ikke deltok i prosjektet.

Et pluss for virksomhetene

Trening er også positivt for virksomhetene selv, påpeker Justesen.

– Viser treningen effekt på bunnlinja? Det korte svar er: Ja. Det er store kostnader forbundet med det, men hvis man regner med forbedringer i korttidsfravær og produktivitet, får virksomhetene pengene tilbake, sier Justesen.

Ikke nok med treningsinstruktører

Treningsaktiviteter på arbeidsplasser dør ofte ut etter et halvt års tid, fordi de ifølge Justesen ikke blir satt i gang godt nok. Noen arbeidsplasser tror at det er nok å ansette treningsinstruktører til å stå for treningen, men det krever en større investering.

– Hvis man tror at det skjer en kulturell forandring bare ved å hyre inn folk, så er man veldig naiv. Det krever en annen faglighet og forståelse for prosjektledelse og implementering, sier forskeren, som derfor anbefaler virksomhetene å ansette en egen ansvarlig person til å forestå den delen.

Helseambassadører

Også såkalte helsesambassadører kan bidra til å gjøre trening til en naturlig del av arbeidsuka, viser avhandlingen. Helsesambassadører er vanlige medarbeidere som har i oppgave å formidle kunnskaper om helse og trening videre til kolleger og motivere dem til å delta i treningsaktivitetene.

– En nær kollega er flinkere til å forankre slike tiltak fordi det er større tillit mellom kolleger enn til en leder eller helseekspert, sier Justesen.

Han tilføyer at det likevel krever backing fra ledelsen og mellomledere som skal lage mål og rammer, støtte de ansatte underveis, følge opp og i det hele tatt skape en kultur omkring treningen.

(Syddansk Universitet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS