Spenncon
Spenncon

Fra fravær til nærvær

Spenncon-fabrikken på Hønefoss har tatt sykefraværet på alvor, og snudd trenden med et fravær over gjennomsnittet til å bli blant de beste i bransjen. Nærvær er en av nøklene til suksessen.

Publisert

Spenncon. (Foto: Knut Ramstad)

– Vi måtte ta grep, og igangsatte et systematisk arbeid for å redusere sykefraværet, forteller Lena Rokstad, HMS-leder ved Spenncon-fabrikken.

I 2010 var det gjennomsnittlige sykefraværet ved betongfabrikken på Hønefoss 7,6 prosent. Det var vesentlig høyere enn gjennomsnittet på 6,1 prosent i bygg- og anleggsbransjen for øvrig.

Nå kan hun vise til håndfaste resultater. I produksjonsavdelingen alene er fraværet halvert i løpet av fire år. Det totale fraværet i fabrikkens fire avdelinger ligger an til å bli så lavt som 4,7 prosent for 2013. Dette er lavere enn det rekordlave gjennomsnittet for bransjen på 5,3 prosent.

Suksessoppskriften

HMS-leder Lena Rokstad og arbeidsleder Per Myrvold ved Spenncon på Hønefoss (Foto: Frode Ramstad)

Rokstad er opptatt av at det ikke er én enkelt faktor som ligger bak høyt sykefravær, og derfor ikke én enkel løsning på problemet.

– Et viktig tiltak hos oss har vært faste møter med de langtidssykemeldte hver fredag. Her prater vi om det som skjer på jobben. Det er mye lettere å komme tilbake når man holder kontakten og følger med på det som skjer på arbeidsplassen, forteller hun.

I tillegg har godt samarbeid mellom HMS-ledelsen og arbeidslederne vært avgjørende for å motivere de sykemeldte til å komme tilbake i arbeid.

Belønner de langtidsfriske

Holdningsendring har også vært viktig for å snu fravær til nærvær.

– Man skal være velkommen på jobb også de dagene man ikke kan yte 100 prosent, men likevel ikke er så syk at man må være hjemme, forklarer Rokstad.

I tillegg til å tilrettelegge best mulig for de som er syke, er ledelsen opptatt av å belønne de som er på jobb hver dag. De siste fem årene har de invitert de langtidsfriske – det vil si de som ikke har hatt fravær på grunn av egen sykdom i løpet av året – til en egen lunsj i januar.

Sparer kostnader

Redusert sykefravær kan bety store kostnadsbesparelser for bedriften. I november i år publiserte Sintef en rapport som viser at bedriftene i gjennomsnitt sparer 13 000 kroner på å redusere sykefraværet med én uke.

Ingrid Dahl Hovland

Ingrid Dahl Hovland er administrerende direktør i Spenncon, og sitter også i styret i Sintef. Hun berømmer innsatsen som er gjort ved fabrikken på Hønefoss.

– Hardt arbeid og dedikert innsats over flere år har vist flotte resultater. Mer nærvær er positivt for de ansatte, gir lavere kostnader og en mer effektiv bedrift. Vi ønsker å bruke Lena Rokstad og erfaringene fra Hønefoss ved resten av fabrikkene våre, forteller hun.

(Pressemelding)

Skjer det spennende ting i din bedrift? Har du fått ny HMS-ansvarlig? Ikke glem å tipse HMS-magasinet om saken!

"
Powered by Labrador CMS