SAS-Ground-Handling
SAS-Ground-Handling

Fant den røde tråden

Langsiktighet går som en rød tråd gjennom sykefraværsarbeidet til SAS Ground Handling (SGH) på Gardermoen. Et samarbeid med fysioterapeuter gjennom flere år har reddet mange bagasjestuere fra langvarige sykefravær.

Publisert

Sammen har de funnet den røde tråden i sykefraværsarbeidet, fra venstre fysioterapeut Henrik Pay, Redcord Bedrift, stuer Kurt Haga, SGH og Jørgen Langhelle Pedersen, direktør Airside SGH. (Foto: Jan Tveita)

Flybagasje er tungt. Bagasjestuerne i SAS Ground Handling (SGH) på OSL Gardermoen løfter i snitt melom fem og sju tonn pr. skift, noe som tilsvarer mellom 300 og 400 kolli á 20 kilo hver arbeidsdag. Den ensidige og tunge fysiske belastningen sliter på kroppen.

– Stuerne går i døgnkontinuerlige skift, 70 ansatte pr. skift, og arbeidsmengden varierer fra sesong til sesong. I vintersesongen er det forretningsreisende som reiser lett som dominerer passasjertrafikken. Om sommeren dukker charterturistene opp med sin tyngre bagasje, opplyser Jørgen Langhelle Pedersen, direktør Airside SGH, med ansvar for over 650 ansatte i SAS Ground Handling (SGH) på hovedflyplassen.

– I en slik jobb må du gjøre noe aktivt for å forebygge skader og slitasje på kroppen, ellers risikerer du å forsvinne ut i sykemelding, sier han.

Vesentlig forebygging

For åtte år siden innledet Langhelle Pedersen og SGH et samarbeid med Redcord Bedrift, en fysioterapi- og treningstjeneste som kartlegger de ansattes plager og behov, behandler muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen og veileder de ansatte videre med egentrening.

– Fra 2005 har vi møysommelig bygd opp sykefraværsarbeidet, et samarbeid som baserer seg på en langsiktig plan der både ansatte, tillitsvalgte og verneombud har vært involvert, opplyser Langhelle Pedersen.

Individuell oppfølging

– Redcord Bedrift følger opp de ansatte individuelt to dager i uka, og de to fysioterapeutene Marianne Ruud og Henrik Pay jobber her på stedet – i bedriftens egne lokaler, sier Langhelle Pedersen. Her bistår de både med å forebygge muskel- og skjelettplager og med å hjelpe sykmeldte tilbake i jobb. Like viktig er det å forebygge skader og overbelastning hos bedriftens friske ansatte, understreker Langhelle Pedersen.

Ser hver enkelt

– Å jobbe som stuer innebærer en systematisk nedbryting av kroppen dersom du ikke forebygger med å trene, sier fysioterapeut Henrik Pay i Redcord Bedrift.

– Hver enkelt sliter med forskjellige plager. Derfor er det viktig at vi knytter symptomene til årsaken til plagene, for deretter å gjøre noe med disse årsakene, forklarer han.

Nærhet viktig

– Det første behandlingsrommet vi brukte, lå litt på avstand fra fellelokalene, sier Langhelle Pedersen. Men du går ikke 700 meter for å få behandling i arbeidstida. Derfor flyttet vi behandlingsrommet inn i felleslokalene. Nå ligger tilbudet så nært at folk snubler i det, sier han, og legger til at det er viktig at fysioterapeutene er en integrert del av arbeidsmiljøet.

Brukerundersøkelser

Alle våre ansatte ”vet om” Redcord, nesten halvparten har vært innom og fått behandling.

– Vi har gjennomført brukerundersøkelser for å få svar på dette, sier Langhelle Pedersen. Nesten alle har svart, svarprosenten ligger på henimot 90, sier han fornøyd. I tillegg har tilbakemeldingene fra brukerne vært utelukkende positive.

Lav terskel

– Det er viktig at vi har en lav terskel, tilføyer Henrik Pay. Mange stikker innom rett og slett for å få gode råd og vink. Dersom folk ønsker behandling, setter de seg opp på ei liste som henger på døra vår.

Men han understreker at det ikke er nok bare å gå til behandling en gang i uka: – De ansatte har også et komplett helsestudio til disposisjon. Etter at vi har hatt folk inne til konsultasjon, får de tilsendt et individuelt treningsprogram på e-post med øvelser de kan gjennomføre i helsestudioet.

– Dette gjelder også sykmeldte, understreker Pay. De sykmeldte kan komme og trene på jobben når de er for syke til å gå på jobb.

– Dette har store fordeler, mener han: De sykmeldte befinner seg blant kollegaene sine, de føler seg inkludert på arbeidsplassen, samtidig som de får behandling og kan trene. Og selvsagt kan alle trene på øvelsene hjemme, tilføyer fysioterapeuten. Han legger til at et slikt tilbud ikke hadde vært mulig om det ikke hadde vært forankret i ledelsen i SGH.

Tilrettelegging

–SAS Ground Handling er en IA-bedrift, så her har også den ansatte en plikt til å stille opp til behandling dersom dette er nedfelt i den sykmeldtes individuelle arbeidsplan, sier Langhelle Pedersen. Men det har aldri vært noe tema at folk ikke stiller opp, tilføyer han.

– Vi har også muligheter til å tilrettelegge arbeidet for den enkelt i perioder. Da kan vedkommende for eksempel kjøre flytrapper eller utføre annet lettere arbeid inntil han eller hun er hundre prosent frisk igjen.

– Hun? Er det også kvinner blant bagasjestuerne?

– 1,5 prosent av stuerne er kvinner, opplyser Langhelle Pedersen. Og de kvinnene som jobber her, trives så godt at de blir her, legger han til.

Langsiktighet – ikke kampanjer

– Å redusere sykefravær er et langsiktig arbeid, understreker Jørgen Langhelle Pedersen, som ikke har tro på enkeltstunts og kampanjer:

– I beste fall registrerer du et drop i sykefraværet etter en kampanje, men det varer ikke lenge, mener han.

Så har da også samarbeidet med Redcord båret frukter. Sykefraværet har holdt seg stabilt på rundt 8,5 - 9 prosent. Langtidsfraværet er også stabilt.

Et pilotprosjekt

Så vellykket synes ledelsen i SGH samarbeidet med Redcord har vært at de vil utvide det til også å gjelde besetningen om bord på flyene.

– Et pilotprosjekt, med andre ord?

– Det kan du godt kalle det, smiler Jørgen Langhelle Pedersen, direktør Airside SGH.

Les mer i HMS-magasinet nummer 5 om stuer Kurt Hagas erfaringer med Redcord-metoden!

Powered by Labrador CMS