Syk-på-jobb-CB6811619
Syk-på-jobb-CB6811619

Derfor går vi syke på jobb

Over halvparten av oss går på jobb selv om vi er syke, viser ny studie. Nordmenn og svensker gjør det av ulike årsaker.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Norske og svenske forskere har undersøkt hva som er hovedårsaken til at norske og svenske arbeidstakere går på jobb selv om de er syke, såkalt sykenærvær. Av de 2533 arbeidstakerne som svarte på spørreskjemaet, oppga 56 prosent at de hadde hatt sykenærvær i løpet av det siste året, skriver Dagens Medisin på nett.

De vanligste årsakene til at vi går på jobb i syk tilstand, er at vi ikke ønsker å legge større byrde på kolleger (43 prosent), vi liker arbeidet (37 prosent) og at vi føler oss uerstattelige på arbeidsplassen (35 prosent).

Svensker har ikke råd

Nordmenn og svensker har imidlertid ulike grunner for ikke å holde seg hjemme ved sykdom.

– Et sentralt funn er at svenskene i mye større grad praktiserer sykenærvær av økonomiske årsaker. 36 prosent av svenskene oppgir at de ikke har råd til å være hjemme, mot bare seks prosent i Norge, sier forsker Vegard Johansen ved Østlandsforskning til Dagens Medisin.

Forskerne er ikke overrasket over funnene, ettersom sykelønnsordningen i Norge er mer generøs enn i Sverige. I Norge får syke arbeidstakere 100 prosent lønn fra dag én, mens man i Sverige har én ubetalt dag før man kompenseres med 80 prosent lønn.

Mer arbeidsglede hos nordmenn

Som et innlegg i debatten om lavere kompensasjon og karensdager som pågår i Norge mener Johansen dette illustrerer at det svenske systemet ikke fanger opp alle arbeidstakere på en likeverdig måte.

– Det er interessant å se at enkelte grupper svenske arbeidstakere, de med lav inntekt og lav utdanning, refererer til økonomiske grunner når de har gått på jobben til tross for at de var syke, sier Johansen.

Utdanningsnivå har betydning

Nordmenn rapporterer i større grad positive årsaker til sykenærvær enn svenskene. 44 prosent av nordmennene oppga at de gikk på jobb fordi de trives med arbeidet, mot 30 prosent av svenskene. Flere nordmenn svarer også at det er stolthet knyttet til å ikke ha sykefravær og at arbeid er gunstig for helsa.

– Vi fant også en klar forskjell i oppgitte årsaker da vi sammenlignet utdanningsgrad og lederansvar, fordi ledere og de med høy utdanning oftere svarer at ingen andre kan utføre deres oppgaver. Kvinner og unge arbeidstakere er mer tilbøyelige til å gå jobb ved sykdom for ikke å byrde kolleger med ekstraarbeid, sier Johansen.

33 prosent av utvalget svarte på spørreskjemaet til studien.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS