Senior-i-arbeid-CB1244366
Senior-i-arbeid-CB1244366

Eldre som jobber beholder god helse lenger

Eldre som jobber er friskere enn sine jevnaldrende som har gått ut av arbeidslivet.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Det går fram av en undersøkelse foretatt av det svenske statistiske sentralbyrået (SCB) om levevilkår i årene 2010-2013, skriver Du & Jobbet.

Undersøkelsen viser at det er ulikheter i helsen mellom eldre som jobber og eldre som har gått ut av arbeidslivet. Blant 66–74-åringer som fremdeles står i arbeid, svarer nesten ni av ti at de bedømmer helsetilstanden sin som god. Blant de jevnaldrende som ikke arbeider, er det sju av ti.

Menn jobber lenger

Å fortsette å arbeide etter at man har passert ”normal pensjonsalder” (65 år), er vanligere blant menn. Ti prosent av mennene i alderen 66–74 år er yrkesaktive, mot fire prosent av kvinnene.

De som arbeider etter fylte 65, er ofte høyt utdannede, de arbeider deltid i større utstrekning enn yngre og opplever at de har større innflytelse over sin arbeidssituasjon, ifølge undersøkelsen.

Arbeid skjerper intellektet

I en annen undersøkelse fra Linnéuniversitetet, publisert i Scandinavian Journal of Public Health, går det fram at arbeid skjerper eldres intellektuelle evner. Studien, som bygger på tilbakemeldinger fra 840 intervjuobjekter, viser at personer som forlater yrkeslivet ved 60 år hadde en kognitiv tilbakegang etter seks år, sammenliknet med dem som fortsatte arbeidet.

– Arbeidslivet må endres for at flere skal makte å bli der i høyere alder og ikke bli utslitt, sier Roland Kadefors, professor vid Göteborgs universitet, til Du&Jobbet.

(duochjobbet.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS