Hørselshemmet-mann
Hørselshemmet-mann

Mange med nedsatt hørsel sliter unødig i arbeidslivet

En betydelig del av de som står i arbeid, har nedsatt hørsel. Et hørselstap vil i større eller mindre grad påvirke den enkeltes mestring av arbeidsoppgaver.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mange bruker unødvendig mye energi på å mestre sine oppgaver grunnet sitt hørseltap, skriver Hjelpemiddelsentralen i Hedmark. Nedsatt hørsel kan gi konsekvenser som hodepine, smerter i nakke og skuldre, og at man generelt får en lav mestringsfølelse.

Psykiske lidelser

Det å stå i en jobb over lengre tid, som man føler man ikke mestrer, kan også gi psykiske lidelser. Den hørselshemmede selv knytter ofte ikke selv disse plagene opp mot hørselstapet. Det er derfor av stor betydning å få kartlagt arbeidsoppgaver og se disse i sammenheng med hørselstapet. Dette gir ofte den hørselshemmede en forståelse av egen funksjonsnedsettelse, og ut fra dette kan man tilrettelegge arbeidsoppgavene. Denne tilretteleggingen kan være at oppgaver utføres på en annen måte eventuelt med bruk av hjelpemidler.

Bruk hjelpemiddelsentralen

Denne tilrettelegging er ikke alltid så opplagt og kan være vanskelig å komme på selv. NAV hjelpemiddelsentral har bred kompetanse på hva det innebærer å leve med et hørselstap, og hvordan man kan tilrettelegge for dette. Hjelpemiddelsentralen er et kompetanse- og ressurssenter som kan samarbeide med andre NAV-instanser om å gjøre arbeidsdagen bedre for den enkelte. Vi kan være med i møter på arbeidsplassen, dialogmøter og andre sammenhenger hvor det kan være nyttig med vår kompetanse.

(Kilde: Hjelpemiddelsentralen i Hedmark)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS