Hodepine-CB1488979
Hodepine-CB1488979

Får du hodepine av jobben?

En betydelig andel av hodepinen som yrkesaktive opplever på jobb, ser ut til å kunne ha sammenheng med arbeidsmiljøet.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

En ny norsk studie fra Stami viser at hodepine i betydelig grad kan tilskrives uheldige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet. Om lag én av fire yrkesaktive rapporterte at de i løpet av siste måned var plaget av hodepine, skriver Stami på sine nettsider. I studien fant forskerne ut at rollekonflikt, dårlig sosialt klima og mobbing og trakassering på jobb bidrar til økt forekomst av hodepine.

Flere risikofaktorer

I en nylig publisert oppfølgingsstudie over tre år så forskerne nærmere på betydningen av psykososiale faktorer for selvrapportert hodepine i den generelle yrkesbefolkningen i Norge. Opplevd rollekonflikt, mobbing/trakassering, dårlig sosialt klima og samt opplevd nedbemanning var arbeidsmiljøfaktorene som gav en forhøyet risiko for hodepine.

Hodepine var nær tre ganger mer vanlig blant dem som i stor grad var utsatt for rollekonflikt og fire ganger mer vanlig blant dem som i stor grad var utsatt for mobbing og trakassering. Forfatterne fant også en sammenheng med dårlig sosialt klima og opplevd nedbemanning. Om lag en firedel av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse fire faktorene.

Uløselige arbeidsoppgaver

Opplevd rollekonflikt knytter seg til pålagte oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler eller ressurser til å løse dem, til å utføre oppgaver som de yrkesaktive mener burde vært gjort annerledes, og å motta motstridende forespørsler fra to eller flere personer.

Mobbing og trakassering dreier seg om vedvarende negative handlinger mot ett eller flere individer som, reelt eller opplevd, er underlegne i den aktuelle situasjonen. Dårlig sosialt klima dreide seg om dårlige forhold mellom ledelse og ansatte eller mellom ansatte. Nedbemanning dreier seg om bedriften studiedeltakeren jobber i har gjennomført nedbemanning i løpet av de siste tre årene.

En tidligere norsk studie av hodepine rapporterte også at rollekonflikt var en risikofaktor for hodepine, i tillegg ble lav kontroll over egen arbeidssituasjon, kvantitative krav og misnøye med jobben satt i sammenheng med hodepine.

Forebygging viktig

Resultatene i studiene viser at det er flere risikofaktorer på jobben som arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten kan se nærmere på, ikke minst forebygge rollekonflikt og mobbing og trakassering på jobb og bidra til gode forhold mellom ledere og ansatte.

(stami.no)

Skjer det spennende ting i din bedrift? Har du fått ny HMS-ansvarlig? Ikke glem å tipse HMS-magasinet om saken!

"
Powered by Labrador CMS