Førstehjelpskurs-UiO-2014-1

Altfor få kan førstehjelp

Snaut hver tredje som ga førstehjelp til personer som ble utsatt for skade eller ulykke, oppgir at de hadde trening i førstehjelp. Hjelpere med førstehjelpstrening ga bedre hjelp.

Publisert

Studenter ved Universitetet i Oslo øver på førstehjelp. (Foto: Jan Tveita)

Dette skriver Dagens Medisin, som viser til en undersøkelse gjennomført i Finnmark, Troms og deler av Nordland fylke. I løpet av 18 måneder registrerte den første ambulansen som kom til et skadested hvilken førstehjelp som var gitt.

Bedre hjelp med erfaring

I studien inngår 408 skadetilfeller, der det var andre personer til stede ved 97 prosent av dem. Av dem som hjalp til med førstehjelp, oppga 32 prosent at de hadde noe trening i førstehjelp. Fem prosent hadde ingen trening, mens det for 63 prosent av hjelperne ikke ble registrert informasjon om dette. De som hadde førstehjelpstrening, ga bedre hjelp enn de uten trening. Forskjellen var statistisk signifikant.

Mange gjør det rette

" Førsteforfatter av den foreløpige upubliserte studien er Håkon Kvåle Bakke, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og lege i spesialisering ved Helgelandssykehuset. Han forteller at i motsetning til publikums førstehjelp ved hjertestans, er det gjort få studier på førstehjelp ved skader. – Sammenlignet med tidligere funn fra andre land er dette gode resultater. Mange skadede får god førstehjelp – selv om det også er potensial for forbedring, særlig ved forebygging av nedkjøling, sier Håkon Kvåle Bakke til Dagens Medisin.Å sikre frie luftveier ble gjennomført riktig hos 76 prosent av 41 pasienter med behov for dette. Drøyt åtte av ti gjorde det rette for å stoppe blødning hos i alt 63 pasienter. Hos 204 pasienter gjorde 62 prosent det som var riktig for å forebygge nedkjøling.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS