Mor og barn på jobb 2
Mor og barn på jobb 2

Blir syke av jobb og omsorg

Småbarnsmødre blir syke av å kombinere jobb og omsorg.

Publisert

Det høye sykefraværet hos kvinner med småbarn kan forklares med kombinasjonen av en høy yrkesdeltakelse og omsorgsforpliktelser, ifølge doktoravhandlingen til Nova-forsker Elisabeth Ugreninov. Dette skriver Dagens medisin på sine nettsider.

" Fedrekvoten uten betydning Innføring av fedrekvoten hadde ingen innvirkning på legemeldt sykefravær ut over arbeidsgiverperioden og bidro heller ikke til å redusere mødrenes inntektstap, konkluderer forskeren.

– Sammensatte årsaker Ugreninov tror at den manglende effekten skyldes arbeidsmarkedet, manglende barnehagedekning eller generell skepsis til å endre omsorgsfordelingen.

(Dagens medisin)

"
Powered by Labrador CMS