Elisabeth-Ege-Akan
Elisabeth-Ege-Akan

Akan i flere bedrifter

I 2014 økte andelen oppdrag for Akan blant små og mellomstore bedrifter fra ni til 22 prosent.

Publisert

Elisabeth Ege. (Foto: Jan Tveita)

– Dette lover godt med tanke på vår hensikt som er å sette hele det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet, slik at sykefraværet reduseres og livskvaliteten økes.

Behovet for å ha gode rutiner for å forebygge rus- og spillproblematikk er like relevant for små bedrifter som for store, forteller Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter i en pressemelding.

Når nye virksomheter

Akan kompetansesenter kan se tilbake på et produktivt år. I løpet 2014 ble det gjennomført 340 bedriftsbesøk og bedriftsinterne kurs, 39 åpne kurs og 760 veiledningssamtaler. Ett av fem oppdrag, og en tilsvarende andel veiledningssamtaler, var med virksomheter som Akan tidligere ikke har hatt kontakt med. Oppdragene ute i arbeidslivet representerer i hovedsak forebygging, mens veiledningssamtalene handler oftest om konkrete individsaker der innringer søker råd.

– I sum nådde vi flere virksomheter i 2014. Det tyder på at flere ser verdien av å jobbe rus- og avhengighetsforebyggende, forteller Ege.

Målrettet satsing

– Som følge av at Akan ikke nådde like godt ut til mindre virksomheter, satte kompetansesenteret i 2013 i gang et eget prosjekt rettet mot små og mellomstore bedrifter, som kjennetegnes ved at de har mellom ti og femti ansatte. Det er positivt at vi nå synes å se resultatet av dette strategiske arbeidet, sier Ege.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS