Psykiske-problemer-mann

For lett å bli sykemeldt for psykiske plager

Nav-direktør mener altfor mange blir sykemeldt på grunn av psykiske problemer og diffuse diagnoser.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Altfor mange med psykiske problemer blir sykemeldt helt, uten at de prøves i aktivitet, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav til NRK. Lovverket sier at de skal prøves i aktivitet etter åtte uker.

Tjenestedirektøren er bekymret over en utvikling Nav har sett over flere år. En økende andel av de sykemeldte har lettere psykiske lidelser, med diffuse diagnoser som slapphet og trøtthet.

Han legger til:

– Arbeid skal være i resepten fra legen.

Bra å være i arbeid

Camilla Løvvik ved Uni helse og Universitet i Bergen forsker for tiden på vanlige psykiske plager og sykefravær. Hun sier at internasjonal forskning viser at det å være i arbeid er bra også for dem med psykiske plager.

– Folk får depresjonsbriller på og vil lukke seg. Men det er desto viktigere at man knekkes ut av isolasjonen. Å være i arbeidslivet gir sosial tilhørighet, så å ta den biten vekk fra folk er rett og slett ikke bra, sier Løvvik til NRK.

– Må forandring til

Hun tror ikke alt helsepersonell er bevisste hvor viktig arbeid er.

– Jeg tror det er intuitivt for leger og psykologer at de skal skjerme pasientene sine for mest mulig belastning. Jeg kan forstå at man ikke alltid tenker arbeid først, men jeg tror vi må forandre på det.

Holdningsendring nødvendig

Fylkesdirektør Bjørn Lien i Nav Hedmark mener også det må en holdningsendring til.

– I lovverket står det klart og tydelig at såkalte «sosiale årsaker» til problemer ikke gir rett til sykepenger. Det skal være sykdom knyttet til nedsatt funksjonsevne.

– Store variasjoner

Marit Hermansen, leder i norsk forening for allmennmedisin, er enig i det er bra å være i arbeid ved psykiske lidelser, men er ikke enig i at fastleger generelt sykemelder for lett.

– Vi leger kan ikke sykemelde hvis det ikke er sykdom, skade eller lyte, sier Hermansen.

Samtidig mener hun det vil være variasjoner fra lege til lege.

– Det er store forskjeller mellom pasienter, og sannsynligvis også leger. Her kan man ikke lage sjablongløsninger.

Hermansen mener imidlertid at psykisk helse blant nordmenn må tas alvorlig.

– Vi har fått en økning i antall sykemeldinger grunnet lettere psykiske lidelser. Dette er en sekkepost vi ikke vet så mye om. Det må både Nav, leger og arbeidsgivere se på.

(NRK)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS