Psykisk-sykdom Colourbox

Flere får psykiske lidelser

Stadig flere vil falle ut av arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser, mener overlege i Nav.

Publisert

– Selv om andelen psykisk syke i befolkningen holder seg på samme nivå som før, så øker betydningen av slike sykdommer på arbeidsmarkedet, sier overlege Søren Brage ved NAVs utredningsavdeling til Aftenposten.

Kolossal utfordring

– Det er en veldig stor og voksende utfordring for hele samfunnet at så mange mennesker faller ut av arbeidslivet og ender i uførhet på grunn av ulike psykiske lidelser. Det er alvorlig for de voksne, men enda mer skummelt for de unge, den gruppen som øker mest, understreker Brage. Han peker på at det ikke finnes noe klart årsaksmønster bak utviklingen.

Står overfor større krav

– Det handler ikke nødvendigvis om brutalisering, men om et arbeidsliv der det ikke er like lett for folk med psykiske lidelser å holde seg i jobb som før. Nå stilles det større mentale krav på en rekke områder, du skal kunne kommunisere som en lærer og beherske mellommenneskelige forhold som en sosionom, være fleksibel og ha god konsentrasjonsevne.

Brage påpeker at veien til uførhet for dem som har medfødte psykiske problemer skal være kort. Samtidig tar det vanligvis fem år fra første gang man blir psykisk syk til man er erklært varig ufør.

Mangler virkemidler

– Vi jobber mye med å skape gode løsninger, men arbeidsgiverne kvier seg også for å ta dem inn, kanskje sliter de også selv med motivasjonen og troen på egen evne til å takle nye utfordringer. Og når de først er kommet over på uførepensjon, så skjer det ikke mye mer fra NAVs side, sier han.

Tilrettelagt arbeid for mange

– Vi har imidlertid en ordning med varig tilrettelagt arbeid, som omfatter noen få tusen unge i vernede arbeidsplasser. I tillegg har vi ordninger som gjør det mulig for uføre å prøve seg i jobb uten å miste retten til uførepensjon.

Rammer én av ti

Til enhver tid er ca. 10 prosent av norske arbeidstakere (200 000–250 000 personer) utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser. Ca. en tredjedel av alle uføre har psykisk diagnose.

(Aftenposten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS