(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mange jobber selv om de er syke

Sju av ti jobber til tross for at de er syke. Fire av ti opplever forventninger om å være tilgjengelige på fritida.

Publisert

Det svenske Arbetsmiljöverket har spurt 9000 yrkesaktive om de jobber til tross for at de er syke og om de opplever forventninger om å være tilgjengelig på fritida. Undersøkelsen har munnet ut i en riksdekkende rapport som viser at sju av ti spurte én gang eller mer har gått på jobb det siste året til tross for at de var syke. Blant de som pekte seg ut, var fritidspedagoger, førskolelærere og grunnskolelærere, samt ansatte på ledernivå i store og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

Setter helsa på spill

– Det er alvorlig å sette helsa på spill. Arbeidsgiverne må ta disse signalene på alvor, sier Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektør på Arbetsmiljöverket.

Annenhver yrkesaktiv sier at han har for mye å gjøre. Igjen er det yrker innenfor utdanning og helse og omsorg som skiller seg ut.

Fire av ti ansatte opplever at arbeidsgiveren forventer at de skal være tilgjengelige på telefon på fritida. De som topper statistikken her, er ledere i store og mellomstore bedrifter i tillegg til offentlige virksomheter og selgere.

Tar jobben med hjem

Hver tredje spurte føler seg tvunget til å ta med jobben hjem, hoppe over lunsjen og arbeide overtid minst én gang pr. uke. Igjen er det ledere i store bedrifter, spesialister i helsetjenesten og grunnskolelærere som svarer bekreftende på dette.

Kvinner mer utsatt for vold

Kvinner er mer utsatt for trusler og vold samt seksuelle trakasserier. Nesten hver femte spurte kvinne har blitt utsatt for vold eller trusler det siste året, sammenliknet med hver tiende mann.

På spørsmål om de har blitt utsatt for seksuelle trakasserier fra andre personer enn sjefer og kollegaer, oppgir ca. 20 prosent av kvinnene mellom 16 og 29 år at de har blitt utsatt for dette minst én gang i løpet av det siste året. Fem prosent av mennene i samme aldersgruppe svarte det samme.

Rapporten viser en økning fra 2013 på 13–19 prosent for de unge kvinnene. Pleie- og omsorgssektoren peker seg ut på statistikken.

– Det er uakseptabelt å bli utsatt for vold og trakasserier på arbeidsplassen, uansett hvilke typer trakasserier det er. Det er arbeidsgivers ansvar å gripe inn og ha rutiner for dette, sier Zelmin-Ekenhem.

Støyen plager unge menn

Når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet, viser rapporten at støy har blitt et større problem. Unge menn i alderen 16 til 29 år er mest utsatt for støy. For eksempel oppgir 40 prosent av mennene i denne aldersgruppa at de utsettes for støy på arbeidsplassen i så stor grad at de har vansker med å føre en normal samtale med hverandre. Spesielt utsatte yrker er bygg- og anlegg.

Fler funn fra rapporten

Andelen som minst en dag hver uke kjenner seg utslitt i kroppen eller kjenner seg trøtte og utmattet har økt siden 2013. Økningen er størst blant menn under 50 år.

Annenhver yrkesaktiv bruker i dag et nettbrett eller en smarttelefon i jobben. For menn i alderen 30 til 49 år gjelder dette to av tre.

Til tross for at mange opplever problemer i arbeidsmiljøet sitt, viser rapporten at tre av fire spurte i stor grad er tilfreds med jobben sin. Mest tilfredse er spesialister i pleie- og omsorgsyrker og sykehusspesialister.

(Arbetsmiljöverket)

Du kan lese hele arbeidsmiljørapporten her.

Powered by Labrador CMS