En ny studie viser at den totale mengden med stående arbeid hos byggearbeidere har en sammenheng med smerter i hofte, knær, ankler og føtter.
En ny studie viser at den totale mengden med stående arbeid hos byggearbeidere har en sammenheng med smerter i hofte, knær, ankler og føtter.

Stående arbeid kan gi fysiske plager

Smerter i hofter, knær, ankler og føtter kan skyldes mye stående arbeid i byggebransjen, viser ny STAMI-studie. Studien antyder at langvarig stående arbeid innebærer størst risiko for å utløse smerter.

Smerter i muskelskjelettsystemet er en vesentlig årsak til sykefravær og uførhet, og har stor innvirkning på individ og samfunn, skriver stami.no.

Ifølge tall fra NAV er muskel- og skjelettlidelser hoveddiagnosen bak 38 prosent av alle tapte dagsverk knyttet til det legemeldte sykefraværet i 2020. Smerter i hofte, knær, ankler og føtter er utbredt blant ansatte i helse og omsorgs- og byggesektoren, og mange av de rammede knytter plagene sine opp mot jobben de gjør.

Objektiv måling

Fakta om stående arbeid

Ifølge tall fra STAMIs avdeling Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) oppgir 26 prosent i 2019 at de arbeider stående mesteparten av arbeidsdagen.

  • Andelen som oppgir stående arbeid er redusert fra 30 prosent i år 2009.
  • Andelen som oppgir å arbeide stående varierer mye mellom yrker. Høyest er andelen blant kokker/kjøkkenassistenter hvor 89 prosent oppgir dette, etterfulgt av servitøryrker (77 prosent).

(Kilde: stami.no)

Ifølge forsker og studiens førsteforfatter Lars-Kristian Lunde har stående arbeid blitt sett på som en mulig forklaring for smerter i hofte, knær, bein og føtter. Det er imidlertid få studier som har målt dette objektivt ved bruk av tekniske instrumenter. I studien kombinerte forskerne målinger fra to akselerometre, som er instrumenter til måling av akselerasjon og krefter indusert av tyngdekraft. De ble plassert på lårene og øvre del av ryggen til testpersonene. Instrumentene målte kontinuerlig vinkelen for den delen av kroppen de var plassert på, og forskerne kunne da ved hjelp av algoritmer avgjøre når de ansatte arbeidet stående.

− Målet var å objektivt måle den totale mengden av stående arbeid og perioder av sammenhengende stående arbeid blant helse- og omsorgsarbeidere og byggearbeidere for å se om dette hadde sammenheng med utvikling av smerter over en toårsperiode, forklarer Lunde.

Ikke for helse- og omsorgsarbeidere

Studien antydet at den totale mengden med stående arbeid hos byggearbeidere hadde en sammenheng med smerter i hofter, knær, ankler og føtter.

− Denne sammenhengen mellom stående arbeid og smerter fant vi likevel ikke for helse- og omsorgsarbeidere. Det kan tyde på at dette forholdet kan være avhengig av andre karakteristikker ved arbeidet, bransjespesifikke forhold eller kjønn, sier forskeren.

Maks 20-30 minutter

Funnene tilsier at det er en mulig risiko for at mye stående arbeid over tid, og særlig lange sammenhengende perioder, kan gi muskelskjelettplager i hofte, knær, ankler og/eller føtter. Lunde mener funnene er viktig å ta med seg i planleggingen av arbeidet som skal gjennomføres.

− Ett tips kan være å bryte opp lange perioder med statisk stående arbeid, slik at man sjelden står stille mer enn 20-30 minutter av gangen. For eksempel ved å veksle mellom sittende og stående posisjoner. Samtidig må man også være bevisst på forholdet mellom stående arbeid og utvikling av smerter kan arte seg forskjellig mellom sektorer, påpeker Lunde.

(stami.no)

Powered by Labrador CMS