Et godt psykososialt arbeidsmiljø gjør også det fysiske lettere

Kollegastøtte og egeninnflytelse på jobben har en positiv effekt på hvor fysisk anstrengende helsearbeidere oppfatter jobben, ifølge dansk forskning.

Publisert

Men hvordan påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet dette forholdet? Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har studert dette i samarbeid med svenske forskere, skriver Magasinet Arbejdsmiljø i sitt nyhetsbrev.

– Resultatene tyder på at et godt psykososialt arbeidsmiljø har en positiv effekt på de ansatte, sier forsker Matthew Stevens i NFA. og utdyper: – Resultatene fra studien viser at helsearbeidere i eldreomsorgen som mener de har et godt psykososialt arbeidsmiljø, oppfatter arbeidet som mindre fysisk anstrengende enn kolleger med et dårligere psykososialt arbeidsmiljø. Dette tyder på at et godt psykososialt arbeidsmiljø fungerer som en buffer for hvordan omsorgspersoner med fysisk høye krav i arbeid oppfatter fysisk anstrengelse.

Skrittellere og dagbøker

400 kvinnelige helsearbeidere og sykepleiere i eldreomsorgen deltok i studien. De bar skrittellere i fire dager og førte dagbok over når de var på jobb, hadde fri eller sov. På denne måten var forskerne i stand til å registrere den fysiske atferden til de ansatte og se hvor lenge de satt, reiste seg eller var litt, moderat eller veldig fysisk aktive i løpet av en arbeidsdag.

I tillegg svarte deltakerne på spørsmål om sitt psykososiale arbeidsmiljø, blant annet om sin oppfatning av ledelse, kollegastøtte og om de opplevde å ha innflytelse over egne arbeidsoppgaver.

De måtte også svare på hvor fysisk anstrengende de trodde arbeidet deres var, på en skala fra 0 til 10.

– Studien understreker hvor viktig det er å ha et godt psykososialt arbeidsmiljø, og behovet for å ta tak i både de fysiske og psykososiale sidene ved arbeidsmiljøet for å opprettholde eller forbedre det, mener Matthew Stevens.

(Magasinet Arbejdsmiljø)

Powered by Labrador CMS