900 voksne får støtte til fagbrev

Totalt vil det bli arrangert 90 kurs over heile landet. Til sammen blir det delt ut 20 millioner kroner gjennom Kompetansepluss for å kunne forberede voksne på å ta et fagbrev.

Mange av de som skal delta på kurs har lang arbeidserfaring, men trenger å styrke de grunnleggende ferdighetene sine for å kunne ta fagbrev. Virksomheter og tilbydere har i samarbeid søkt om penger gjennom fagopplæring i Kompetansepluss. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre stadig nye kompetansekrav og hurtig omstilling i arbeidslivet, heter det i en pressemelding fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Viktig med grunnleggende ferdigheter

– Grunnleggende ferdigheter er viktig, også for de som har vært mange år i arbeidslivet. Målet er å gi kursdeltakerne den kompetansen de trenger for å ta fagbrev som praksiskandidat. Dette vil gjøre at de sikrer fremtiden sin i arbeidslivet og kan stå lenger i jobb. Vi ser at arbeidsgivere stiller stadig høyere krav til formell kompetanse, og da blir det viktig å ha fagbrev i mange yrker, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir.

Kompetansepluss fagopplæring ble lansert som en prøveordning i Kompetansepluss arbeid i 2018. Ordningen gir deltakerne opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, ikt, norsk eller samisk kombinert med fagopplæring, mens de er i jobb. Målgruppen for ordningen er voksne arbeidstakere med lav formell utdanning, men lang erfaring innen sitt fag. Gjennom ordningen får de anledning til å ta fagbrev som praksiskandidat.

Flere ulike fag

De om lag 90 kursene i år er fordelt på mange fagområder som bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv og teknologi- og industrifag. I år er flere nye fag med, som fagoperatør i plastfag, skogsoperatør, blomsterdekoratør, vaskerioperatør og kjøttskjærer.

– Vi ser at det er søkt mot flere nye fag i år, og det er veldig gledelig at ordningen med fagopplæring i Kompetansepluss når ut til stadig nye grupper i alle fylker. Kompetanseheving med fagbrev er en viktig investering i enkeltmennesker. For noen kan det være inngangsbilletten til arbeidslivet. Som samfunn tjener vi på at flest mulig klarer å stå i jobb lengst mulig, sier Skule.

(Pressemelding fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)

Powered by Labrador CMS