Når temperaturen stiger, øker både helsefare og ulykkesrisiko. Ansatte i bygge- og anleggsbransjen er blant dem som er mest utsatt. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Krever lovregulering av arbeid under hetebølger

Europeiske fagorganisasjoner slår alarm etter flere dødsfall og ber EU innføre en maksgrense for arbeid i høye temperaturer utendørs.

Publisert

Denne sommeren døde to arbeidstakere i Spania av heteslag. Det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press forteller den tragiske historien om en av dem, 60 år gamle José Antonio González.

Etter å ha gått ledig i lang tid hadde han omsider fått en liten sommerjobb som gatefeier.

Han trengte jobben og pengene sårt, og så dermed ingen annen mulighet enn å trosse de 40 varmegradene i Madrids gater denne dagen.

Tre timer ut i økta kollapset han med heteslag. Han ble funnet liggende på gaten. En ambulanse fikk ham til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Arbeidsfolk står i frontlinjen og møter klimaendringene hver dag.

Claes-Mikael Ståhl, ETUC

Sosial slagside

José Antonio González’ dødsfall har utløst mye debatt i Spania denne sommeren, der flere har tatt til orde for at lover og regler for arbeidslivet må tilpasses et stadig varmere klima.

For ikke bare kommer hetebølgene oftere om med større intensitet, men de har også en sosial slagside: bygningsarbeidere og andre som har fysisk anstrengende arbeid utendørs, er langt mer utsatt enn folk med luftkondisjonerte kontorjobber.

Spania er ikke det eneste landet hvor heten tar arbeidstakeres liv. I Frankrike har tolv personer mistet livet etter arbeid i sterk hete siden 2020.

Krever direktiv

Og nå kommer kravet om strengere lovregulering.

The European Trade Union Confederation (ETUC) – Den europeiske faglige samorganisasjonen på norsk – har nå henvendt seg til EU med krav om at det innføres en direktiv som regulerer arbeid i sterk hete.

– Hetebølger kan være dødelige for mennesker som arbeider ubeskyttet i sola. Arbeidsfolk står i frontlinjen og møter klimaendringene hver dag. De trenger en beskyttelse som står i forhold til den stadig økende faren som ekstreme temperaturer utgjør, sier assisterende generalsekretær Claes-Mikael Ståhl i ETUC.

Heteslag

Heteslag er knyttet til temperatur og luftfuktighet, og hardt fysisk arbeid kan øke risikoen. Uten rask og riktig behandling kan heteslag medføre død, både for ung og gammel.

Symptomene på heteslag starter ofte med høy temperatur, svimmelhet, hodepine og kvalme. Etter hvert får vedkommende raskere puls. Mer alvorlige symptomer omfatter tørr og rødmende hud (svetter nesten ikke), nedsatt urinproduksjon og dermed sterkt konsentrert urin, besvimelse, sløvhet, forvirring, nedsatt bevissthet og kramper. Skadene forverres jo lengre man venter med behandling.

Når kroppstemperaturen målt i endetarmen går over 41°C, begynner situasjonen å bli meget alvorlig. Ved kroppstemperaturer over 42°C vil det kunne oppstå skader på viktige organer som hjerne, hjerte, nyrer og muskulatur.

Opphold i omgivelser med temperaturer som er høyere enn det kroppen er vant til, disponerer for heteslag. Ved temperaturer over 35°C øker faren betraktelig.

Er det i tillegg høy luftfuktighet vil kroppens temperaturregulering ytterligere forringes, og hvis du i tillegg utsettes for varmestråling, som oftest sol, vil risikoen øke ytterligere.

Kilde: NHI.no

Mangler nasjonal lovgivning

Retningslinjer og anbefalinger er ikke nok, mener organisasjonen, som viser til amerikansk dokumentasjon på at løsarbeidere er mest utsatt, og at 70 prosent av alle heterelaterte dødsfall skjer i løpet av den første uken på jobb.

Et felles europeisk regelverk er nødvendig fordi bare de færreste medlemslandene har dette på plass i nasjonal lovgivning i dag. Og maksgrensen varierer fra 28 til 36 grader, påpeker ETUC.

– Klimaet respekterer ikke nasjonale grenser. Derfor trenger vi en felles europeisk lovgivning om maksimale arbeidstemperatur, sier Claes-Mikael Ståhl.

Høyere ulykkesrisiko

ETUC legger farm undersøkelser som viser at 23 prosent av alle arbeidstakere i EU er eksponert for høye temperaturer i minst en firedel av arbeidstiden. Andelen er 36 prosent innen landbruk og industri, og hele 38 prosent i bygg- og anleggsbransjen.

Så hva er ideelt? ETUCs eget forskningssenter – ETUI – viser til at mennesker jobber best i temperaturer mellom 16 og 24 grader. Når temperaturen passerer 30 grader, øker risikoen for ulykker med 5–7 prosent.

Og når temperaturen når 38 grader, har ulykkesrisikoen økt med 10–15 prosent.

Norge: Inneklima og vinterkulde

Norske lover og forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen på arbeidsplassen ikke bør være over 26 grader. Men rådene som gis, handler primært om innemiljø

Når det norske Arbeidstilsynet gir råd om utetemperatur på sine nettsider, er det de ekstrem kulde under minus 20 grader de er mest opptatt av.

Powered by Labrador CMS