Advokatfullmektig Silje I. Kalsaas i Gille Advokater i Oslo både står og går i jobben. (Foto: Jan Tveita)
Advokatfullmektig Silje I. Kalsaas i Gille Advokater i Oslo både står og går i jobben. (Foto: Jan Tveita)

Ergonomi like viktig som lønn

Nesten halvparten av de kontoransatte i Sverige arbeider stående, går det fram av en fersk undersøkelse om kontorarbeid og ergonomi.

Publisert

Hele 65 prosent av svenske kontoransatte varierer arbeidsstillingen sin i løpet av dagen, skriver det svenske nettstedet prevent.se. 49 prosent arbeider stående, og 43 prosent sier at de tar spaserturer utendørs for å forebygge belastningsskader. Dette går fram av en undersøkelse utført av møbelbedriften Kinnarps.

Viktig for alle generasjoner

Undersøkelsen viser også at 58 prosent har opplevd plager i kroppen som de setter i sammenheng med nåværende eller tidligere jobb. Det gjelder ikke bare den eldre generasjonen, men i like høy grad den yngre. For alle generasjoner er det viktig med god ergonomi. Da den yngste generasjonen kontoransatte fikk spørsmålet om hva de synes er viktigst for trivselen på arbeidsplassen, havnet ergonomiske møbler høyest på lista (76 prosent), tett fulgt av høy lønn (75 prosent).

Når det gjelder trivsel på kontoret, er det lite som skiller hva de de ulike generasjonene synes er viktig. Personer født på 1940 eller 1950-tallet vurderer eget kontor og muligheten for fred og ro høyt, mens personer født på 1980-tallet er mer åpne for nye kontorløsninger.

Undersøkelsen bygger på 1501 intervju med personer i alderen 18-80 år.

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS