Arbeid-på-huk
Arbeid-på-huk

Muskel- og skjelettplager fortsatt på topp

De største helseutfordringene våre er fremdeles muskel- og skjelettplager. Seks av ti legemeldte sykefraværsdager skyldes denne typen lidelser. Også psykososiale forhold har vist seg å ha betydning for slike plager i jobbsammenheng.

Publisert

Roger Hylander i NCC arbeider knestående med avlastningspute. (Foto: Jan Tveita)

Muskel- og skjelettplager er nesten like utbredt i dag som for tjue år siden, ifølge den nye Faktaboka om arbeidsmiljø og helse fra STAMI.

Vi skylder på jobben

Nesten sju av ti yrkesaktive rapporterer om smerter i løpet av en måned. Ser vi på de mer alvorlige plagene, oppgir 27 prosent av alle yrkesaktive at de er ganske eller svært plaget av smerter i løpet av en måned, og ca. halvparten svarer at disse plagene helt eller delvis skyldes jobben. Dette vil si at om lag 380 000 opplever å være ganske eller svært plaget av arbeidsrelaterte smerter i løpet av en måned.

Stående, knestående eller på huk

I jobbsammenheng har både mekaniske og psykososiale forhold betydning for omfanget og intensiteten av slike plager. For noen mekaniske faktorer som å løfte i ubekvemme stillinger og arbeide med hendene løftet i skulderhøyde har eksponeringen gått ned de siste tjue årene, mens arbeid sittende på huk eller stående på knærne har vært relativ stabil i samme periode.

Arbeid som medfører gjentatte og ensidige hånd- og armbevegelser og stående arbeid, utgjør de absolutt vanligste mekaniske eksponeringene, og prosentandelen som oppgir dette, har vært relativ stabil de siste tjue årene.

Psykososiale forhold

Psykososiale forhold på jobben kan også gi seg utslag i muskel- og skjelettplager, men her vet forskerne ennå ikke nok til å finne en klar årsakssammenheng mellom det psykososiale arbeidsmiljøet og muskel- og skjelettsmerter. Forskere mener likevel at psykososiale faktorer har særlig betydning for nakke- og skuldersmerter og korsryggsmerter.

(Kilde: Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2015)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS