Trening-i-arbeidstida-Hundr

Fysisk trening hjelper mot belastningsplager

En ny svensk rapport påviser en forbindelse mellom fysisk trening og reduserte muskel- og skjelettplager.

Publisert

Mikrobiologen på Ahus trener i arbeidstida. (Foto: Jan Tveita)

– Selv om vi ikke har et helt entydig bilde, så viser de fleste studiene vi har gått gjennom at trening reduserer risikoen for belastningslidelser, sier Eleonor Fransson, forsker ved Helsehøyskolen i Jönköping. Sammen med Sofi Fristedt står Fransson bak en kunnskapsoppsummering bestilt av det svenske Arbetsmiljöverket.

Koster samfunnet mest

Plager i korsryggen, armer og nakke fører både til høye sykefraværskostnader, produksjonsbortfall og smerter for den enkelte som rammes. Sykdommer og besvær i ledd og muskler er sammen med psykiske sykdommer de vanligste årsakene til sykmeldinger over to uker hos både kvinner og menn i Sverige. Muskel- og skjelettplager står også for en stor andel av sykmeldingene som varer over to måneder

Maskinoperatører, byggearbeidere og omsorgspersonell spesielt utsatt

" De som har tungt fysisk arbeid rammes oftere av yrkesrelaterte belastningslidelser enn kontoransatte. – Tunge løft og krevende arbeidsstillinger er spesielt risikabelt. Men repetitive bevegelser er også en kjent risikofaktor, sier Fransson.Prosess- og maskinoperatører er eksempler på grupper som ofte rammes av belastningsplager. Andre utsatte grupper er bygg og anlegg, jord- og skogsbruk, service, omsorg og salg.

Tren to og en halv time i uka

– De generelle anbefalingene går ut på å trene moderat fysisk i to og en halv time i uka, eller intensivt fysisk i en time og et kvarter pr. uke, sier Fransson. Dette er nok for å beholde eller forbedre helsen, mener hun. Det beste er å spre aktivitetene over hela uka. Hver trening bør vare i minst ti minutter. Andra anbefalinger er å trene de fleste av kroppens store muskelgrupper minst to ganger pr. uke. Samtidig bør du unngå langvarig stillesitting.

Trening i arbeidstida

Flere studier peker på at trening i arbeidstida har vist god effekt med tanke på å forebygge arbeidsrelaterte belastningsplager. For å få mest mulig ut av treningen er det også viktig å passe på at folk får tid til å hente seg inn igjen. En innsats i arbeidsmiljøet for å luke ut ubekvemme arbeidsstillinger er også av stor betydning.

Kvinner sliter mest

Kvinner har mest arbeidsrelaterte plager, ifølge rapporten. Kvinner er også oftere sykmeldt enn menn på grunn av disse lidelsene, fremfor alt på grunn av plager i nakke, armer, ben og føtter. I visse yrker har mennene flere kneproblemer enn kvinner.

Tier om treningsform

Rapporten går ikke inn på hva slags trening som er best, for hvilken yrkesgruppe eller for hvilket kjønn. Her trengs det mer forskning, mener forskerne.(Arbetsmiljöverket)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS