Frisører er utsatt for belastningsplager på grunn av arbeid med armene løftet. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)
Frisører er utsatt for belastningsplager på grunn av arbeid med armene løftet. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Å jobbe med løftede armer, kan gi skulderplager

Det er en sammenheng mellom arbeid med armene løftet og skulderlidelser. Utsatte yrkesgrupper er blant andre tømrere, mekanikere, elektrikere og frisører.

Publisert

Dette viser en litteraturgjennomgang fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Gjennomgangen viser at det er holdepunkter for å si at det er en sammenheng mellom arbeid med armene hevet og skulderlidelser. Sammenhengen er sikrere når det gjelder å arbeide med albuene i høyde hevet over skuldrene, forteller Morten Wærsted og Bo Veiersted, forskere ved STAMI. Funnene gjaldt både uspesifikke skuldersmerter og klinisk diagnostiserte skulderlidelser for begge kjønn.

Skuldre utsatt for belastning

Forskning peker på forskjellige mekanismer når det gjelder hva som kan være årsaken til at arbeid med armene hevet kan øke risikoen for at man får problem med skuldrene. Wærsted og Veiersted forklarer:

– Det kan for eksempel ha noe å gjøre med at senen fra skulderen og ned til overarmen generelt har dårlig blodforsyning. Når man da arbeider med armene høyt hevet, så stiger trykket i skulderen, og blodet gjennom muskler og sener blir redusert. Belastning over tid kan føre til betennelse i senen og skade i vevet, som igjen kan føre til forkalkning.

Forskerne forklarer at det naturligvis vil være flere andre faktorer som spiller en rolle når det kommer til å minske eller øke risikoen. De plukker blant annet fram at varighet og intensitet, samt om man bruker verktøy, løfter tungt eller bruker mye kraft samtidig som man jobber med armene hevet, har betydning.

Forebygging er mulig

– Det er viktig at folk er oppmerksom på at dette er lidelser som kan forebygges. Mange yrker kan ikke unngå disse arbeidsstillingene, men det er mulig å organisere arbeidet slik at man reduserer hyppigheten og varigheten av slikt arbeid, som vil minske risikoen for å utvikle plager, sier forskerne.

Mange arbeider med armene hevet

Tall fra arbeidsmiljøovervåkningen ved STAMI (NOA) viser at en stor andel norske yrkesaktive har arbeidsoppgaver som omfatter at man må ha armene hevet. I 2016 oppga om lag 14 prosent at de jobbet med hendene over skulderhøyde en fjerdedel av arbeidstiden eller mer. Det tilsvarer 350 000 personer.

Tømrere, mekanikere, elektrikere og frisører er noen av yrkesgruppene som er mest utsatt. Fuu oversikt over de utsatte yrkene kan du finne her.

Vel én million yrkesaktive oppga i 2016 at de opplever smerter i nakke-/skulderregionen i løpet av siste måned. Blant disse oppga nærmere 60 prosent at smertene helt eller delvis skyldes nåværende jobb.

(stami.no)

Slik forebygger du belastningsplager:

  • Bruk hjelpemidler der du kan. For eksempel kan du finne noe som kan støtte armene så de får hvile under arbeidet.
  • Varier arbeidsoppgavene. Ta pauser fra arbeid med hender hevet.
  • Husk at forebygging er enklere enn reparasjon – tenk på hvordan du arbeider før du utvikler plager.
  • Finn et passende treningsopplegg som kan styrke kroppen din i arbeidet.

(Kilde: stami.no)

Powered by Labrador CMS