Realistiske hendelser skal være med på å gjøre kursopplevelsen relevant og virkelighetsnær. Illustrasjonen er kursmateriellet.

Kurs i el-sikkerhet med virkelighetsnær førstehjelp

Kursarrangøren Trainor lanserer en helt ny førstehjelpsmodul i sikkerhetskurs om elektriske anlegg. Hensikten er å gjøre kursopplevelsen mer relevant og virkelighetsnær.

Tønsberg-selskapet Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Grunnleggerne av selskapet har bakgrunn fra ABBs treningsavdeling. Siden 1996 har selskapet utviklet digitale opplæringsløsninger for energibransjen.

Sikkerhet ved elektriske anlegg

Nå lanserer Trainor et oppdatert FSE-kurs med en helt ny førstehjelpsmodul. Forkortelsen FSE står for Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Følge arbeidshverdagen

– Årets FSE-kurs har fått en helt ny førstehjelpsmodul, spesielt tilpasset målgruppen, sier Bjørn André Ulseth-Rivelsrud, teamleder for undervisning i Trainor, i en pressemelding.

Han forklarer at førstehjelpsmodulen tar utgangspunkt i en hendelse, og man følger en arbeider gjennom en arbeidshverdag, med relevante utfordringer tilpasset kursets målgruppe.

Brasjespesifikke

I tillegg til ny førstehjelpsmodul er det FSE-faglige innholdet gjennomgått og oppdatert og det er gjort generelle kvalitetsforbedringer som ny startskjerm og mulighet for teksting på flere språk.

FSE-kursene til Trainor er bransjespesifikke, med skreddersydde kurs for henholdsvis e-verk, industri, installasjon, offshore og skip. Det er også eget FSE-kurs for instruert personell, altså drifts- og vedlikeholdspersonell som ikke har elektrobakgrunn.

Powered by Labrador CMS