F.v.: Rita Lie, fagleder, Dysleksi Norge, Cay Nordhaug, arbeidsutvalgsmedlem, Industri Energi, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri, Frode Alfheim, forbundsleder, Industri Energi, Erlend Havnås, coach, Glencore Nikkelverk.
F.v.: Rita Lie, fagleder, Dysleksi Norge, Cay Nordhaug, arbeidsutvalgsmedlem, Industri Energi, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri, Frode Alfheim, forbundsleder, Industri Energi, Erlend Havnås, coach, Glencore Nikkelverk.

Industrien ønsker et dysleksivennlig arbeidsliv

Norsk Industri og Industri Energi går nå sammen med Dysleksi Norge for å skape dysleksivennlige arbeidsplasser. Slik håper de å gjøre bedriftene til et bedre sted å jobbe for alle de ansatte.

Publisert

Samarbeidsbedriftene :

  • Glencore Nikkelverk, Kristiansand
  • Ineos Rafnes, Bamble
  • ESS Support Services AS, Stavanger
  • Aibel AS
  • STS Gruppen AS, Bergen
  • Aker Solutions AS, Egersund
  • Coor, Bergen
  • TechnipFMC, Ågotnes

(Kilde: Norsk Industri)

Lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker er vanligere enn de fleste tror. Det er antatt at så mange som 40 prosent har slike utfordringer i større eller mindre grad. For industrien kan dette utgjøre en sikkerhetsrisiko, fordi mange ansatte sliter med å forstå skriftlige rutiner og sikkerhetsinstrukser.

Viktig partssamarbeid

Partene starter nå opp prosjektet Dysleksivennlig arbeidsplass og pilotprosjektet «Hanne» for å finne ut mer om hva som er gode tilretteleggingstiltak, og hva som skal til for å lykkes med å bli en dysleksivennlig arbeidsplass. Prosjektet støttes økonomisk av IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, og retter seg mot denne bransjen samt prosessindustrien.

– Et slikt prosjekt vil ha stor betydning for våre medlemmer, siden det er mange arbeidsplasser der ute hvor vi har disse utfordringene. Prosjektet vil gjøre at ansatte i industrien vil få en enda tryggere og mer inkluderende arbeidsplass. Det er viktig for dem som jobber i dag, og de nye som kommer inn i industrien, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

– Som arbeidsgiver er det viktig å legge til rette for alle ansatte. Arbeid med tilrettelegging vil styrke HMS-arbeidet og kan bidra til å hindre ulykker, gi høyere effektivitet, lavere sykefravær, og dermed gjøre bedriften mer lønnsom, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Tabubelagt tema

Dessverre er lese- og skrivevansker fremdeles svært tabubelagt for mange av dem det gjelder. Samtidig har kravene til mengden tekst og skriving vært jevnt stigende de siste årene, også i industrien. Mange bedrifter vil derfor ha nytte av å skape mer åpenhet om disse vanskene og å sørge for at de ansatte får nødvendig tilrettelegging. Det å sikre seg at alle har forstått livsviktige sikkerhetsrutiner vil for eksempel være helt avgjørende for en rekke industribedrifter.

– En dysleksivennlig arbeidsplass vil være et godt sted å jobbe for alle ansatte. Vi gleder oss til å gå i gang med dette prosjektet, og vi er svært glade for at Norsk Industri og Industri Energi går sammen med oss for å gjøre dette til en realitet, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Les mer om prosjektet her: dysleksinorge.no/dysleksivennlig-arbeidsplass

(Pressemelding fra Norsk Industri )

Powered by Labrador CMS