Arbeidslivet har spart milliardbeløp på digitale møter.
Arbeidslivet har spart milliardbeløp på digitale møter.

Har spart milliardbeløp på digitale møter

Koronapandemien reduserte antallet jobbreiser i 2020 med nesten 40 prosent. Det har norske arbeidsgivere spart milliardbeløp på.

Publisert
Koronapandemien reduserte antallet jobbreiser i 2020 med nesten 40 prosent. Det har norske arbeidsgivere spart milliardbeløp på, sier Espen Øren i Simployer.
Koronapandemien reduserte antallet jobbreiser i 2020 med nesten 40 prosent. Det har norske arbeidsgivere spart milliardbeløp på, sier Espen Øren i Simployer.

Det er neppe underkommunisert at 2020 var et spesielt år for de aller fleste av oss. Det som var 2,5 normale måneder i starten av året, ble alt annet enn normalt etter 12. mars, skriver Simployer i en pressemelding.

Næringslivet har blitt hardt rammet, og noen bransjer hardere enn andre. Reiselivsbransjen ble tidlig rammet av redusert reiseaktivitet, og reduksjonen har inntruffet både for jobbreiser og for private reiser.

– Redusert aktivitet har naturligvis kostet de hardest rammede bransjene store pengesummer. Samtidig har de virksomhetene som har opprettholdt aktiviteten også spart store beløp på redusert reiseaktivitet, gjennom å flytte fysiske møter til digitale plattformer. Våre anslag tyder på at reiseaktiviteten i arbeidslivet er redusert med nesten 40 prosent i 2020, sammenlignet med 2019, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Nye tall fra a-ordningen

For å anslå reduksjonen i jobbreiser, har Simployers økonomirådgivere hentet ut tall fra a-meldingen.

– Vi har sett på de tallene som norske arbeidsgivere har innrapportert i a-meldingen, og da spesielt på det som vedrører diett (kostgodtgjørelse) og kilometergodtgjørelse. Disse størrelsene gir et godt bilde av hvor stor nedgangen i jobbreiser har vært, sier Øren.

Hvis vi ser på de innrapporterte tallene, får vi følgende utvikling fra 2019 til 2020:

  • Nedgang i utbetalt diett for overnattingsreiser: 45 prosent (fra kr 2,55 mrd. til kr 1,40 mrd.)
  • Nedgang i utbetalt diett for dagsreiser: 39 prosent (fra kr 495 mill. til kr 300 mill.)
  • Nedgang i utbetalt kilometergodtgjørelse bil: 30 prosent (fra kr 4,69 mrd. til kr 3,28 mrd.)

Totalt sett gir det en besparelse på 2,76 milliarder kroner for disse tre ytelsene alene, en reduksjon på rundt 36 prosent.

– Nedgangen i kilometergodtgjørelse er antagelig mindre enn nedgangen i diett fordi bilkjøring har vært en relativt smittesikker måte å utføre jobbreiser på, på bekostning av kollektive transportmidler, sier Øren.

Totalbesparelsen er langt høyere

Regnestykke Simployer har satt opp, inneholder ikke utgifter til for eksempel flyreiser og andre utgifter som arbeidsgiver dekker skattefritt direkte eller på bakgrunn av bilag fra den ansatte. Regner man med reduksjonen i slike utgifter, er det grunn til å anta at det besparte beløpet blir mangedoblet.

– Når man er på jobbreise, er det flere måter for arbeidsgivere å dekke utgiftene på. Det kan skje ved utbetaling av utgiftsgodtgjørelser (som diett og kilometergodtgjørelse), refusjon av utgifter etter bilag eller ved at arbeidsgiver betaler utgiftene direkte. Ved reise etter regning eller når arbeidsgiver betaler utgiftene, skal det ikke innrapporteres så lenge det er skattefritt. Disse kostnadene er det derfor ikke mulig å hente ut fra a-meldingen, sier Espen Øren.

(Pressemelding fra Simployer)

Powered by Labrador CMS