Fra venstre: Mari Haave Sveen, fagsjef arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Kultur- og idrettsbygg i Oslo, Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg, Julie Olstad, elektrolærling i GK Norge, og Vegar Andersen, byråd for næring og eierskap. (Foto: Kultur- og idrettsbygg)

Store byggeplasser får kjønnsdelte garderober

Eiendomsforetakene i Oslo kommune ønsker flere kvinner inn i byggebransjen. Da må noen helt nye tiltak på plass.

Publisert

Alle de fire eiendomsforetakene i Oslo kommune innfører nå krav om separate garderober for kvinner og menn på alle sine nye, store byggeplasser. Garderobene med dusj og WC skal etableres i egne rom eller brakkeenheter med låsbar inngang.

– Oslo trenger faglært arbeidskraft og vi ønsker en byggebransje der kvinner og menn har like muligheter. I dag er bare 2 prosent av fagarbeiderne i bygg- og anleggsbransjen kvinner. Den andelen må opp. Som en av de største byggherrene i landet, vil Oslo kommune gjøre bransjen mer attraktiv for kvinnelige lærlinger. Målet må være å få flere kvinner inn i bygg- og anleggsbransjen, sier fungerende byråd for næring og eierskap, Vegar Andersen (Ap).

Burde være en selvfølge

Arbeidsplassforskriften slår fast at arbeidsplassene normalt skal ha adskilte garderober for kvinner og menn, men dagens situasjon viser at det er litt tilfeldig hvordan dette legges til rette for på norske byggeplasser, også i Oslo kommune.

– Noen byggeplasser har separate garderober på plass, andre har det ikke. Adskilte garderober for kvinner og menn burde være en selvfølge, men det er det faktisk ikke. Det gjør vi noe med nå, sier fungerende byråd for næring og eierskap, Vegar Andersen (Ap).

Felles løft i Oslo kommune

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF vil sammen med Oslo kommunes øvrige eiendomsforetak (Boligbygg, Omsorgsbygg og Undervisningsbygg) gjøre et felles løft for å legge til rette for flere kvinner i byggebransjen.

– Med relativt få kvinner på byggeplasser opp gjennom årene har det etablert seg en praksis i byggebransjen der egne garderober for kvinner kun har blitt etablert ved behov. Nå har vi tatt initiativ til og utformet et felles kontraktskrav om separate, låsbare garderober for begge kjønn uavhengig av om de er representert på byggeplassen i hele eller deler av byggeperioden. Skal vi øke rekrutteringen til byggfagene, må også de fysiske forholdene på byggeplassen være tilrettelagt, sier direktør og byggherre, Eli Grimsby, i Kultur- og idrettsbygg.

Kravet vil bli lagt inn i konkurransegrunnlaget for alle de nye byggeprosjektene til eiendomsforetakene i Oslo kommune hvor det etableres skiftebrakker. I tillegg vil adskilte garderobefasiliteter bli innført også på eksisterende byggeplasser der det er mulig.

– Dette er et ledd i vårt arbeid med Oslomodellen, hvor vi setter fokus på et seriøst og anstendig arbeidsliv med inkluderende og trygge arbeidsplasser, sier Vegar Andersen.

(Kultur- og idrettsbygg Oslo KF/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS