Alle har krav på et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. (Foto: Jan Tveita)
Alle har krav på et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. (Foto: Jan Tveita)

Hever standarden for arbeidsmiljø

Verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø ble lansert denne uka. Målet er å forbedre sikkerheten for arbeidstakere over hele verden.

Publisert

Hvert 11. sekund dør et menneske som følge av en jobbrelatert ulykke eller sykdom, viser tall fra den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO.

– Vi håper at den internasjonale arbeidsmiljø-standarden vil føre til store endringer på arbeidsplasser rundt omkring i verden og redusere det tragiske antallet dødsfall og sykdom, sier adm. direktør Jacob Mehus i Standard Norge i en pressemelding.

2,8 millioner døde på arbeid

I fjor døde 2,78 millioner arbeidstakere som følge av en arbeidsulykke eller sykdom knyttet til arbeidet sitt. Det betyr nesten 7700 arbeidsrelaterte dødsfall daglig. I tillegg blir 374 millioner arbeidstakere hvert år skadet eller syke. Den internasjonale standarden har som mål å bidra til å endre dette. Den gir myndigheter, industri og andre interessenter effektiv og brukervennlig veiledning for å forbedre arbeidsmiljø og HMS i land over hele verden.

Standarden skal hjelpe organisasjoner med å etablere et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen.

Internasjonalt samarbeid om ISO 45001

161 land er medlemmer i ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen og fagpersoner fra over 70 av medlemslandene har deltatt aktivt i arbeidet med å utarbeide standarden, ISO 45001.

– Ekspertene har kommet sammen for å gi et rammeverk for en tryggere arbeidsplass for alle, uavhengig av land, sektor og organisasjonens størrelse, sier Mehus.

Også norske virksomheter vil ha stor nytte av standarden.

– Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften krever at alle organisasjoner jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet. For mange vil derfor denne standarden være et godt hjelpemiddel for å oppfylle kravene i lovverket, sier Mehus.

Se mer informasjon på fagsiden om arbeidsmiljø www.standard.no/arbeidsmiljo

(Pressemelding fra Standard Norge)

Powered by Labrador CMS