Arbeidstilsynet får pris for klart språk

Sammen med Bergen kommune har Arbeidstilsynet fått ros for arbeidet med klart språk. Arbeidstilsynet fikk Klarspråkprisen for staten, og Klarspråkprisen for kommuner og fylkeskommuner gikk til Bergen kommune.

Publisert

I Arbeidstilsynet blir flere fagavdelinger involvert i klarspråksarbeidet, og i Bergen kommune svarte hele 83 prosent at informasjonen fra kommunen er lett å forstå, heter det i et nyhetsbrev fra regjeringen.PP

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)
Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

– Klart språk er viktig for at innbyggerne skal forstå offentlige prosesser og vedtak. I tillegg sparer det samfunnet for tid og penger, og bidrar til tillit mellom offentlig sektor og folk flest. Jeg er imponert over innsatsen til prisvinnerne, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Bærekraftsmål 16 handler blant annet om å sørge for inkluderende prosesser hvor det er lett for innbyggerne å medvirke i demokratiet. Men hvis innbyggerne ikke forstår hva det offentlige skriver, er det vanskelig å delta.

Klarspråk inn i språkloven

Nylig vedtok Stortinget den nye språkloven, som inneholder et krav om klart språk i statsforvaltningen.

− Lovfesting vil forhåpentligvis føre til at forvaltningen etterlever kravene om klart språk i større grad fremover. Det kan bidra til bedre og mer tilgjengelig informasjon for innbyggerne, sier Astrup.

Årets trekkhund

Den tredje prisen, "Årets trekkhund", gikk til Ingvill Eriksen, som er kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for e-helse. Juryen fremhever at resultatene av hennes arbeid har kommet hele landet til gode under koronapandemien, siden nordmenn stadig oftere bruker digitale tjenester for å finne informasjon om egen helse, og informasjonsbehovet det siste året har vært særlig stort. Eriksen har stått i en krevende situasjon, men likevel klart å gjennomføre et svært godt språkarbeid, fremhever juryen.

Hederlig omtale

Det er flere gode kandidater i alle priskategorier. Juryen ga derfor hederlig omtale til: Ragnhild Bergsmyr (Arbeidstilsynet), Røros kommune, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS